Materialeksperten som finner skjulte verdier

2017-05-29

Peter Andersson gjenvinning ekspert hos Stena Recycling

Gjenvinningseksperten Stena Recycling gjenvinner mer enn 5 millioner tonn materiale hvert år i fem land. Materiale som tidligere ble regnet som avfall, får dermed et nytt liv og ny verdi.

Peter Andersson, sjef for Forretningsområdet Metaller, går en runde i produksjonen og kan raskt konstatere at det aktuelle selskapet blander tre ulike typer messing og tre typer rustfritt på feil måte – i samme avfallscontainer.

- Siden de blander materialene, taper de penger. Materialene er verdt 12 kr per kilo når de er sortert, og bare 3 kr per kilo hvis de er feilsortert, forteller Peter.

STORE VERDIER I BEDRE MATERIALHÅNDTERING

Avfall og restprodukter er vanskelig å unngå i produksjonsindustrien, og for en nybegynner kan det være vanskelig å vite hva som er verdifullt, og hvordan man skal håndtere avfallet korrekt. Noe som kan virke som ubetydelig avfall kan plutselig vise seg å være verdifullt og mulig å gjenvinne gjennom avansert teknologi – eller rett og slett gjennom smartere sortering.

- Det kan fort bli store summer! En av kundene våre kjøpte inn materiale fra tre forskjellige jernleverandører, og da vi analyserte flyten, viste det seg at en av jernplatene hadde veldig lavt manganinnhold og var derfor av bedre kvalitet. Men de hadde blandet alt jernet i samme container. Etter vår analyse begynte de å separere kvalitetene og fikk 3,5 millioner kroner ekstra. Inntekter de ikke hadde regnet med, avslører Peter. 

Peter og ekspertteamet hans hjelper produksjonsindustrier med å finne skjulte verdier gjennom å skape nye rutiner, analysere og merke kvaliteter, bytte beholdere, drive opplæring og gjøre nye besøk.

- Det absolutt største funnet jeg har gjort, var hos en kunde som jobbet med sølvpletterte metaller for å øke levetiden. De fikk endebiter som avfall, og som vi vet, er sølv dyrt. De pleide å få 1 krone per kilo tidligere, men fikk 50 kr/kg etter at jeg hadde vært der, sier Peter.

FÅ MATERIALENE INN I LOOPEN

De siste fem årene har Stena merket en sterk interesse fra produksjonsindustrien for miljøspørsmål og en vilje til å bli helt deponifrie. Bedrifter vil klatre oppover på avfallsstigen, transformere avfall til ressurser og kommunisere mer om bærekraft i miljørapporter og årsregnskap.

- Vi i Stena Recycling mener at alt er ressurser. Ingenting som kan gjenvinnes, skal havne på deponi. Det er alltid mulig å finne et gjenvinningsalternativ. Og her er det penger å tjene, mener Peter Andersson.

Når restmateriale blir til nye råvarer og deretter til nye produkter på markedet, bidrar de til et mer bærekraftig samfunn. Gjenvinning av 1 tonn jern sparer over 1 tonn med karbondioksidutslipp. Gjennom gjenvinning skaper vi mer effektiv ressursutnyttelse og unngår skadelige karbondioksidutslipp som bidrar til global oppvarming.

SAMARBEID MED STENA RECYCLING

Noe av det første Peter og teamet hans gjør når de kommer ut til en produksjonsindustribedrift, er å etablere et langsiktig og nært samarbeid i form av en kontrakt – 4-5 år er en god tidsperiode for å komme i gang.

- Samarbeid med Stena Recycling bygger på langsiktighet. Vi kan raskt identifisere de mest akutte tiltakene og skape nye rutiner for kunden, men deretter handler det om stadig å komme med nye forbedringsløsninger og optimalisere prosessen, forteller Peter.

Det tar tid å utvikle de beste løsningene og et best mulig samarbeid, og nøkkelen ligger i å være lydhør, kreativ og åpen. For å styrke industripersonalets kompetanse innen gjenvinning og bærekraftighet lærer Stena opp personalet på stedet. Noe som blir verdsatt.

- Med nye rutiner får man fort bedre kontroll på ressursflyten.  Et generelt råd er alltid å bruke samme beholder til samme materiale, mener Peter.

180 STENA-FILIALER

 Stena har bevisst etablert filialer på nesten to hundre steder i Nord-Europa, slik at vi alltid kan være i nærheten av kunden. Det skal alltid være en materialekspert i nærheten som kan komme ut og hjelpe til hvis noe skulle skje.

Stena har også investert mye i ny og moderne teknologi for å kunne øke gjenvinningsgraden, men noe ekspertkunnskap kan aldri erstattes av teknologi. Man trenger årevis med erfaring og et kreativt sinn for å finne de skjulte verdiene, mener Peter.

Lær mer om våre tjenester til produksjonsindustrien

Del denne siden