Ny undersøkelse: To millioner norske forbrukere ønsker produkter laget av gjenvunnet materialer

2022-03-24

SR_konsumentrapport_pressbild_1_midres_CompQual80.jpg

Forbrukerne ønsker mer gjenvunnet materiale i nye produkter, tydeligere merking og et næringsliv som tar ansvar for sirkulære produkter. Det viser en ny europeisk undersøkelse fra Stena Recycling som har kartlagt forbrukernes holdninger til gjenvunne materialer og bærekraftige produkter. 5000 personer fra fem land har svart på spørsmålene, deriblant 1000 norske respondenter.

Bransjeledende Stena Recyclings rapport Circular Voice, som utføres som en del av samarbeidsarenaen Circular Initiative, viser at holdningen til å bruke sirkulære materialer i nye produkter er gjennomgående positiv. Åtte av ti mener det er viktig eller svært viktig at produsenter bruker gjenvunnet materiale i sine produkter, noe som tilsvarer nesten 30 millioner forbrukere i de fem landene. Blant respondentene i Norge mener 61 prosent det er viktig eller svært viktig at produsenter bruker gjenvunne materialer. Det tilsvarer 2,1 millioner norske borgere – med andre ord, en stor gruppe forbrukere. Nesten like mange av respondentene i Norge, 6 av 10, ønsker en tydelig merking av produkter som inneholder gjenvunne materialer. 

Stena Recycling er en ledende gjenvinningsaktør og en pådriver i omstillingen til en sirkulær økonomi. Selskapet arbeider for at en så stor mengde som mulig av ulike materialer skal gjenvinnes og foredles for å leve videre som råvarer for nye produkter. Som et ledd i arbeidet med omstillingen til en sirkulær økonomi tok Stena Recycling i 2019 initiativ til samarbeidsarenaen Circular Initiative. Denne arenaen inneholder blant annet ulike fremtidsrettede samarbeid rundt sirkularitet samt et årlig arrangement som i år avholdes 5. mai. På årets Circular Initiative, som er åpent for alle interesserte, blir resultatene i rapporten Circular Voice en del av dialogen rundt nye sirkulære løsninger.

– I vår verden er ingenting oppbrukt. Vi drives av en overbevisning om at jordens endelige resurser må gjenbrukes og gjenvinnes, gang på gang. For å finne ut om forbrukerne deler vår ambisjon om å sirkulere mer materiale, har vi nå stilt spørsmålet til 5000 respondenter. Vi vil finne ut hvilke hindringer de ser, hvilke tiltak de etterspør og hvilke holdninger de har til gjenvunne materialer. Det er veldig interessant å se at så mange mennesker syns det er viktig med bærekraftige produkter og at vi bruker gjenvunne materialer.  Gjenvunne materialer er fremtiden – og forbrukerne er klare til å stille seg sammen med oss, sier Stena Recycling Sveriges administrerende direktør Fredrik Pettersson. 

Undersøkelsen viser at forbrukerne er klare. 63 prosent av respondentene vil tilpasse forbruket til en klimasmart livsstil. De siste årene har 4 av 10 forbrukere valgt bort produkter eller varemerker som ikke oppfyller deres bærekraftverdier. Bare i Norge har 37 prosent valgt bort varemerker og produkter, det tilsvarer 1,2 millioner norske forbrukere. Et flertall av de norske forbrukerne er dessuten villige til å betale like mye eller mer for et produkt som er laget av gjenvunne materialer. Bare 14 prosent sier de vil betale mindre.

Tilgangen tilsvarer ikke etterspørselen


Etterspørselen etter gjenvinnbare og bærekraftige produkter går som en rød tråd gjennom undersøkelsen. Men hvem bærer ansvaret for å øke bruken av gjenvunne materialer? I den brede undersøkelsen mener én av tre av respondentene at det er næringslivets ansvar. Det stemmer også overens med de norske respondentenes holdning. Her mener de fleste (28 prosent) at det er næringslivets ansvar, mens nesten like mange (26 prosent) mener det er politikernes og myndighetenes ansvar. 20 prosent mener det er forbrukernes ansvar.

Det fins imidlertid et stort misforhold mellom etterspørsel og det tilgjengelige utvalget. 26 prosent av respondentene mener at den største hindringen for å kjøpe flere produkter av gjenvunnet materiale, er at utvalget er for lite. Ifølge Europakommisjonen bruker europeisk industri bare 12 prosent gjenvunne materialer i produksjonen i dag. Og 27 prosent mener at det største hinderet er at det er vanskelig å forstå hva som faktisk er produsert av gjenvunne materialer.

Når norske forbrukere får liste opp hindringer for å kjøpe flere produkter av gjenvunnet materiale, svarer de at det er vanskelig å forstå hva som er produsert av gjenvunne materialer, at utvalget er for lite og at det koster for mye.

At industrien produserer produkter som kan gjenvinnes er en forutsetning for den sirkulære materialflyten. I undersøkelsen mener 7 av 10 det er viktig eller svært viktig at produktet de kjøper også kan gjenvinnes. 4 av 10 nordmenn mener til og med at det burde være forbudt å produsere og selge produkter som ikke kan gjenvinnes.

– Undersøkelsen viser at det er stor interesse for sirkulære produkter. Et klart flertall etterspør produkter laget av gjenvunne materialer og som er gjenvinnbare. Samtidig mener respondentene at utvalget ikke er stort nok. Dette er selvsagt en enorm mulighet for alle foretak som er tidlig ute med tilby forbrukerne et mer sirkulært produktutvalg, sier Malin Baltzar, bærekraftsjef i Stena Recycling Sverige. 

Fem interessante innsikter fra undersøkelsen:

  • 6 av 10 nordmenn anser det som veldig viktig at det brukes gjenvunne materialer i produkter.

  • 4 av 10 mener det bør være ulovlig å produsere produkter som ikke kan gjenvinnes.

  • 65 prosent av nordmennene vil ha tydelig merking av produkter med gjenvunne materialer.

  • 63 prosent vil tilpasse forbruket til en klimasmart livsstil.

  • Norske menn og kvinner mener næringslivet bærer ansvaret for å øke bruken av gjenvunne materialer

 

3 kjappe fakta om gjenvunne materialer

  1. Aluminium er et eksempel på et materiale det er fint å gjenvinne, siden det er svært energikrevende å fremstille. Gjenvinning sparer 95 prosent av energien sammenlignet med å fremstille ny aluminium av bauksitt.

  2. Gjenvinning av en mobiltelefon sparer nok energi til holde en 9 W-lampe tent i 206 dager.

  3. Stena Recycling investerer stort i batterigjenvinning. Målet er å kunne gjenvinne opp mot 98 prosent av et batteri.

 

Last ned rapporten her.

Circular Initiative 2022

For fjerde år på rad inviterer Stena Recycling til den internasjonale arenaen Circular Initiative. Her diskuterer representanter fra selskap som Electrolux, Alfa Laval, ABB og SEB med eksperter, forskere og bransjekollegaer spørsmål rundt sirkularitet og omstilling.

Meld deg på her

Les mer om Circular Initiative

 

Om undersøkelsen

Datainnsamlingen har blitt gjennomført i nettpanel. Målgruppen er forbrukere i alderen 18-65 år og eldre i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen. Resultatene er vektlagt på de demografiske variablene alder og kjønn per land for å få landsrepresentative resultater. Antall besvarende i undersøkelsen er på 5091 respondenter. Svarene har blitt brutt ned per marked. 1024 svarte på undersøkelsen i Sverige, 1017 i Norge, 1013 i Danmark, 1013 i Polen og 1024 i Finland.

Om Stena Recycling

Stena Recycling driver med gjenvinning på 160 anlegg i sju europeiske land: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland og Italia. Hvert år gjenvinnes seks millioner tonn avfall fra cirka 100 000 kunder i samfunnets ulike bransjer. Gjenvunnet materiale selges deretter som sirkulære kvalitetsråvarer på et globalt marked. Stena Recycling samarbeider i sirkulære partnerskap med kunder innenfor hele materialverdikjeden. Selskapets eksperter hjelper foretak med bærekraftige løsninger som støtter en sirkulær økonomi. Det skjer blant annet innen produktdesign, utdanning og utvikling av optimalisert prosess- og materialflyt som støtter foretaks overgang til klimanøytralitet og en sirkulær forretningsmodell.

For mer informasjon, kontakt

Carl Sebastian Johansson
CarlSebastian.Johansson@stenarecycling.com
+47 908 17 406

 

Del denne siden