Samferdselsministeren på premieretur med el-lastebilen

2018-04-09

Samferdselsministeren  Ketil Solvik-Olsen med Stena Recycling

I dag rullet Stena Recyclings el-lastebil for første gang fra Oslo til Moss. Med på premiereturen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som selv ville oppleve følelsen av å kjøre tung lastebil uten avgasser og motorstøy. Stena Recycling er først i verden med å bruke elektriske kjøretøy med en totalvekt på 50 tonn.

– Jeg er glad for at Stena Recycling er med og viser vei. Vi trenger produsenter og kunder som våger å prøve ny teknologi. Det kan være både tidkrevende og innebære ekstra risiko. Samtidig håper og tror jeg at Stena og andre vil få nyttig erfaring og bidra til et positivt renommé som kommer selskapet til gode, sier Ketil Solvik-Olsen.

El-lastebilen rullet ut fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo straks etter kl 08.00, mandag morgen. Uten motorstøy og avgasser kjørte lastebilen ut på motorveien sørover mot Moss. På utsiden ser den ut som en vanlig lastebil, men under skallet, i stedet for forbrenningsmotor og dieseltanker, sitter det en sterk elektrisk motor og kraftige batterier. Elektriske personbiler begynner vi å bli vant til, men her prater vi om verdenspremiere for tunge lastebiler som er godkjent med en totalvekt på 50 tonn.

– Det er svært positivt å se den utviklingen som skjer. Lastebiler med nullutslipp gir både miljø- og støygevinster. Det blir en bedre arbeidsplass for sjåførene, og bedre omgivelser for innbyggerne, sier ministeren.

Stena Recycling bedriver gjenvinningsvirksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen, med et nettverk på rundt 160 anlegg. Med kostandseffektive helhetsløsninger gjenvinnes avfall fra hele samfunnet. Av sortert avfall som håndteres er jern og metall, papir og plast, farlig avfall og annet næringsavfall.
I våre løsninger inngår tjenester som internlogstikk, opplæring, statistikk og sikkerhetsrådgivning. Bilen som ble brukt i dag, var en testlastebil. Om en måned leveres de to el-lastebilene som skal rulle i trafikken mellom Oslo og Moss. Bilene vil bli brukt til å transportere aske fra de store fjernvarmeanleggene i Oslo. Asken kjøres til Stena Recycling sitt anlegg i Moss, hvor alle nyttige materialer, spesielt metaller, sorteres ut for gjenvinning. I den andre retningen vil bilene
transportere avfall som blir fjernvarme for innbyggerne i Oslo. Omfanget av virksomheten krever at bilene ruller i skytteltrafikk, noe som betyr 26 000 mil pr år. Når trafikken nå blir elektrifisert, betyr det at ca 120 000 liter diesel spares hvert år. Karbondioksidbesparelsen blir drøyt 320 tonn per år, noe som tilsvarer omtrent 200 fly fra Norge til Thailand.

– Bærekraft er et viktig tema for oss og våre kunder. Derfor er vi veldig glade for at teknologien nå har kommet så langt at vi kan begynne å kjøre med helt elektriske lastebiler med tung last i daglig trafikk. Det er positivt både for klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for sjåfør som får et bedre arbeidsmiljø og en helt annen kjøreopplevelse. I tillegg bidrar vi til Oslo kommunes miljømål om å halvere klimagassutslipp innen 2020, sier Max Trandem, administrerende direktør i Stena Recycling AS.

For mer informasjon, kontakt: Fredrik Eide Aass, Regiondirektør Stena Recycling AS, telefon: 916 82 782

Del denne siden