Se farlig avfall som en ressurs

2018-03-23

Jan-Erik Andersson, forretningsområdesjef for farlig avfall i Stena Recycling

«Gi oss en utfordring», sier Jan-Erik Andersson, forretningsområdesjef for farlig avfall i Stena Recycling. – Vi har kunnskapen og nettverket som trengs for å forbedre din håndtering av farlig avfall og finne nye salgsmuligheter for det. Løsemidler kan for eksempel renses og brukes på nytt. Spillolje kan bli omgjort til ny basisolje. Dette er bare to eksempler.

Med stadig økende krav til bærekraftighet innen produksjonsindustrien må vi finne nye løsninger sammen. Selskaper som vil gå foran med et godt eksempel i bærekraftsarbeidet, tar sikte på zero waste – som innebærer at de ikke sender noe produksjonsavfall til deponi.  For å nå det målet må vi sette spørsmålstegn ved måten vi jobber på i dag.

– Enkelte stoffer må utvilsomt destrueres på en trygg måte. Annet farlig avfall kan imidlertid faktisk bli til en ressurs og brukes igjen – for eksempel spillolje, løsemidler og glykol. Med våre egne anlegg og et nettverk av mer enn 100 samarbeidspartnere over hele Europa finner vi løsninger som medfører økt gjenbruk og gjenvinning. Vi sørger for at farlig avfall blir ført oppover i avfallshierarkiet og gjør virksomheten din mer bærekraftig. Kom til oss med dine utfordringer, så ser vi hva vi kan få til, sier Jan-Erik Andersson.

Han fremhever ett eksempel – en kunde innen produksjonsindustrien som bruker store mengder løsemidler i prosessen sin. Avfallet gikk tidligere til forbrenning, men Stena Recycling fant et mye mer bærekraftig alternativ hos en partner i Tyskland. Etter en grundig renseprosess er løsemiddelet så rent at det kan selges og brukes på nytt.

Et annet eksempel dreier seg om en industribedrift med prosesser som genererer store mengder støv fra sliping og slipeblåsing. Selv om avfallet hovedsakelig består av verdifulle metaller, er det i så små partikler at det ikke kan gjenvinnes med vanlige metoder. Før ble avfallet sendt på deponi, og metallinnholdet gikk tapt.

– Takket være vår lange erfaring, vårt tette samarbeid med kundene og det store partnernettverket kunne vi igjen tilby en løsning som innebærer at 75 prosent av avfallet nå kan gjenvinnes. Vi har ført dette materialet oppover i avfallshierarkiet – fra deponi til materialgjenvinning. Denne løsningen har også redusert kundens kostnader betraktelig, sier Jan-Erik Andersson.

Et stadig viktigere spørsmål når det gjelder håndtering av farlig avfall, er behandling og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy. I løpet av de neste årene kommer mengden batterier til å øke voldsomt når de første elektriske bilene skal vrakes. Gjenbrukbare materialer og annet innhold må håndteres på en ansvarlig måte.

– Også på dette området leder vi an, takket være nettverket vårt, ekspertisen vår og et tett samarbeid med bilindustrien og en rekke universiteter. Vi prøver alltid å tilby kundene våre attraktive og bærekraftige løsninger som forlenger levetiden til materialene gjennom gjenbruk eller miljøvennlig gjenvinning, sier Jan-Erik Andersson.

Del denne siden

Ikke la det farlige avfallet gå til spille

Det er bra for miljøet å resirkulere farlig avfall, men det kan også føre til større konkurransefordeler for bedrifter og bransjer.

Les mer

Miljøstasjoner for farlig avfall

I miljøstasjonene våre oppbevarer du farlig avfall på en enkel og sikker måte. Du kan velge mellom forskjellige miljøstasjoner som blir tilpasset forutsetningene og behovene i din bedrift. Dette skaper et trygt arbeidsmiljø og sikrer at håndteringen av farlig avfall oppfyller alle juridiske krav.

Les mer