Slik håndterer Stena Recycling AS Koronaviruset

2020-03-12

Stena_CompQual80.png

Stena Recycling følger kontinuerlig utviklingen rundt Koronaviruset, både internasjonalt og nasjonalt, og vi følger anbefalinger og retningslinjer fra berørte myndigheter.

Våre kunder og medarbeidere er vår høyeste prioritet, vi har en dedikert krisegruppe som følger utvikling kontinuerlig sammen med ledergruppen til Stena Recycling AS. Det overordnede målet for oss er å ta vare på våre medarbeidere, sørge for at virksomheten opprettholder drift og at vi yter god service til våre kunder.  

 • Vi unnlater tjenestereiser til risikoområder og har en anbefaling om å unnlate tjenestereiser generelt.
  Vi anbefaler og prioriterer alternative møteformer som online-møte, telefon mv.
 • Ansatte som har vært i et risikoområde skal bli hjemme / jobbe hjemmefra i minst to uker.
 • Konsulenter, entreprenører og leverandører som har vært i ett risikoområde, kan ikke utføre arbeid for Stena Recycling AS sin virksomhet i minst to uker.
 • Vi har restriksjoner om studiebesøk på våre filialer.
 • Vi har restriksjoner om å delta på større konferanser og arrangementer.
 • Medarbeidere som føler seg syke skal bli hjemme.
 • Ved symptomer som kan knyttes til Coronaviruset, skal medarbeidere kontakte helsepersonell omgående.
 • Videre kommuniseres generelle råd som å være nøye med håndhygiene, nyse i albuekroken og unnlate å røre ansiktet ved munn, nese og øyne. Vi unnlater også å håndhilse, klemme hverandre mv.
 • Vi oppfordrer våre ansatte og til å bruke sunn fornuft og ta ansvar.

For mer informasjon, kontakt din lokale filial - https://www.stenarecycling.no/finn-oss/.

For andre generelle henvendelser kontakt Carl Sebastian Johansson, Sentral salgs- & markedskoordinator, carlsebastian.johansson@stenarecycling.com, tlf +47 908 17 406

Del denne siden