Stena-innovasjon gjør sammensatt avfall til en ressurs

2017-09-04

Stena-innovasjon gjør sammensatt avfall til en ressurs | Stena Recycling

Hva skjer med det siste restmaterialet som blir igjen når en bil knuses ved gjenvinning? Restene, som består av blandede metaller, gummi, tekstil og plasttyper, kan nå gjenvinnes og slipper å havne på deponi.

Enkelte materialer fra gjenvinning av biler, industriproduksjon og gjenvinningssentraler har frem til nå vært så vanskelige å gjenvinne at de har havnet på deponi. En ny prosess hos Stena Recycling øker gjenvinningen og fører materialene tilbake, og resten blir til en ny type energirike brenselpellets.

– Vi har utviklet en separeringsprosess som gjør at metaller og plast kan materialgjenvinnes og restmaterialet blir til et kvalitetssikret, energirikt brensel som heter ProFuel, sier Johan Tegbring, operativ sjef for produksjon på Stena Recycling.

 

Testes i betongindustrien

ProFuel kan brukes av energiintensiv industri eller til produksjon av fjernvarme og strøm. Det gjøres prøveleveranser av brenselet til Heidelberg Cements energikrevende sementproduksjon i Slite på Gotland. Der kan brenselet bli en viktig del i bærekraftarbeidet – ved å gå over fra kull til avfalls- og biobaserte brensel.

– Vår visjon er at våre betongprodukter innen 2030 skal være klimanøytrale gjennom hele sin livssyklus. Det avfallsbaserte brenselet fra Stena Recycling hjelper oss videre i utviklingen vår, sier Anders Jansson, markedsdirektør hos Heidelberg Cement Miljö.

 

Oppover på avfallsstigen

95 % av en bil kan nå gjenvinnes, i og med at også resten, den såkalte «Shredder Light Fraction» (SLF), kommer til nytte som varmepellets.

– Det er et godt eksempel på hvordan vi fører et materiale oppover på avfallsstigen og skaper nye fordeler for industriene og kommunene vi samarbeider med, forteller Johan Tegbring.

Denne teknisk avanserte gjenvinningsprosessen er utviklet både på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad og hos Stena Recycling i Grenå.

 

FAKTA:

  • ProFuel er et energirikt brensel som kan erstatte fossile brensel i energiintensiv industri.
  • Ett tonn ProFuel inneholder energi som omtrent tilsvarer årsbehovet for husholdningsstrøm i en enebolig.
  • Prosessen bidrar til en sirkulær økonomi og skaper fordeler og nye verdier i hele kjeden.
Del denne siden

VIL DU VITE MER OM VÅRE TJENESTER?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.