Stena Recycling AS er sentral støttespiller i utviklingen av nytt, juridisk fagmiljø for sirkulære råvarer

2021-05-04

1280x400_elektronik_CompQual80.jpg

Sammen med ledende bransjeaktører i gjenvinningsbransjen, bl.a. RENAS AS, er Stena en viktig bidragsyter til en ny doktorgrad som nå skal gjennomføres.

Hensikten er å øke den juridiske kunnskapen om bl.a. regelverk og lovgivning for nye sirkulære råvarer som bransjen, og samfunnet for øvrig, vil ha behov for de kommende år.
Les mer om hva vår samarbeidspartner RENAS AS skriver om prosjektet: https://renas.no/bygger-juridisk-fagmiljo/

Del denne siden