Stena Recycling i nytt samarbeid med fokus på plastgjenvinning

2017-09-13

1280x400_savetheoceans_CompQual80.jpg

Hvorfor havner plast i havet? Hvilke løsninger finnes? Hva kan vi gjøre for å gjenvinne mer av all plast som sirkulerer i samfunnet? Dette er spørsmål vi løfter når Stena Recycling går inn i et samarbeid med organisasjonen The Perfect World Foundation.

The Perfect World Foundation arbeider innen ulike fokusområder for å bidra til en mer bærekraftig verden. Akkurat nå ligger fokuset på situasjonen i våre hav. De store mengdene plast som finnes i havene har blitt et alarmerende spørsmål de siste årene. Når Stena Recycling nå går inn som samarbeidspartner er det for å tilby ekspertise for å løfte frem mulige løsninger på disse utfordringene. Stena Recycling har i lang tid hatt en vellykket håndtering og gjenvinning av store mengder plast fra industrien og andre deler av samfunnet. Selskapet arbeider også bredt for å øke gjenvinningen og med å finne bedre løsninger for plast som ikke kan materialgjenvinnes i dag.

-Plast skal aldri trenge å ende opp i havet eller i deponier. Plast er en verdifull ressurs som skal tilbake inn i sirkelen for gjenbruk, til nye produkter, sier Mats Torring, forretningsutvikler i Stena Recycling.

Noen av Stena Recyclings plasteksperter deltar denne uken på The Ocean Ball – en stor galla i Gøteborg, hvor miljøet i havet er tema. På gallaen arrangeres blant annet en kunstauksjon hvor midlene går til ulike dyre- og naturvernprosjekter.

Se The Perfect World Foundations film på temaet Save The Ocean 

Del denne siden