Stena Recycling og Norges speiderforbund finner sammen i felles verdier

2022-04-19

Norges speiderforbund_CompQual80.PNG

En felles sterk motivasjon for å ta ansvar for klodens framtid og bærekraftig bruk av ressurser har fått to ellers umake aktører til å gå i kompaniskap.

Stena Recycling, med sine 270 ansatte på 15 anlegg i Norge, har vært en vesentlig aktør innen gjenbruk og resirkulering i Norge siden 1993. De legger nå ekstra kraft og tyngde i sin tilstedeværelse i Norge, blant annet gjennom å inngå samarbeid med Norges speiderforbund. Salgs- og markedsdirektør i Stena Recycling AS, Fredrik Eide Aass er svært tilfreds med samarbeidsavtalen. – Vi har sett etter en samarbeidspartner i Norge som deler våre verdier, og som kan hjelpe oss med å dele kunnskap og forståelse for gjenvinning og gjenbruk – spesielt til kommende generasjoner. Og i Norges speiderforbund har vi funnet en særdeles skikket partner.

Kontaktet speiderne

Med sine 18 500 medlemmer er Norges speiderforbund en viktig samfunnsaktør som når barn og unge på tvers av ulikheter. – Formålet vårt er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, sier Line Aas Mjøster, leder for marked, kommunikasjon, program og lederutvikling i Norges speiderforbund. – Så da vi fikk henvendelsen fra Stena Recycling, og ble kjent med organisasjonen, opplevde vi at de matcher vårt grunnleggende tankesett. Vi utfyller hverandre, har mye å lære av hverandre, og vi deler et sterkt ønske om å lære neste generasjon å ta ansvar, tenke selv og gjøre hverandre gode.

– I vårt verdensbilde er ingenting brukt, sier Carl Sebastian Johansson ivrig. Han er salgs- og markedskoordinator i Stena Recycling og viktig drivkraft i samarbeidet.

– Vi i Stena er stolte av jobben vi gjør, for hver dag bidrar vi til gjenbruk og resirkulering av verdifulle råvarer. Sammen med speiderne, som har et stort engasjement for klima og miljø, kan vi skalere opp innsatsen og hjelpe hverandre til at flere, ikke minst barn og unge, ser verdien av å maksimere gjenbruk av jordens ikke-fornybare ressurser. Vi gleder oss masse til å komme i gang med felles aktiviteter.

 

20220404_NSF_SR Ausenfjellet_CompQual80.jpg

Fra venstre på bilde;​​​​​​​ Fredrik Eide Aass, Salgs- og markedsdirektør i Stena Recycling AS, Line Aas Mjøster, Leder Marked og Kommunikasjon, program og lederutvikling i Norges speiderforbund,  Stine Heireng, Generalsekretær Norges speiderforbund,  Carl Sebastian Johansson, salgs- og markedskoordinator i Stena Recycling AS, Børge Solvang, Filialleder Stena Recycling Ausenfjellet, Heidi Borgen, Head of people and culture i Stena Recycling AS, Michal Zbigniew Iwanowski, Produksjonsmedarbeider i Stena Recycling AS

Deler ulike typer kunnskap
– Vi står midt i store endringer i verden, blant annet klima- og miljøutfordringer, sier Line Aas Mjøster i Norges speiderforbund. – Verden trenger mennesker med kreativitet, mot og integritet. Med kjærlighet til og respekt for naturen, og kunnskapen til å forvalte den på ansvarlig vis. Da får vi en bedre og mer bærekraftig verden. Stena Recycling og vi vil dele ulike typer kunnskap. Slik spiller vi hverandre enda bedre og kan nå ut bredere med svært viktige budskap.

Speidersjef Håvard Djupvik er opptatt av at speiderne på ulike måter skal oppleve å gjøre en forskjell i samfunnet og påvirke det i positiv retning. – Samarbeidet med Stena Recycling gir oss glimrende muligheter til å formidle hva bærekraft og resirkulering betyr helt konkret. Vi planlegger ulike aktiviteter for speidere fra seks år og oppover, slik at de får god innsikt i hvordan gjenbruk og resirkulering foregår og hvordan de aktivt kan ta del i prosessene selv.

Dette er Norges speiderforbund
Norges speiderforbund har rundt 18 500 medlemmer fra seks år og oppover. De er fordelt på mer enn 350 lokale speidergrupper over hele Norge. Internasjonalt utgjør speiderbevegelsen et fellesskap av ca. 50 millioner barn, unge og voksne i over 200 land, eller verdens største vennegjeng, som vi kaller det.

Aktiviteten drives av engasjerte frivillige på alle nivåer i organisasjonen. Ambisjonen vår er å utvikle hver enkelt speider til selvstendighet og til å ta et aktivt ansvar i samfunnet, både lokalt og globalt. Vi gjør verden bedre! 

Del denne siden