Stor etterspørsel etter gjenvunne materialer blant europeiske forbrukere

2022-03-31

netonnet0287_960x400_CompQual80.jpg

Forbrukerne etterspør sirkulære materialer – og velger bort varemerker som oppfattes som ikke bærekraftige. Det viser en fersk undersøkelse med 5000 respondenter på fem europeiske markeder som Stena Recycling har gjennomført til årets Circular Initiative. Her møtes bedriftsledere fra de store industriselskapene for å diskutere næringslivets ansvar for omstillingen til et sirkulært samfunn. Undersøkelsen inneholder mye verdifull innsikt for selskaper som vil møte forbrukerne i sitt engasjement for klimasmarte og sirkulære produkter.

Hvert år utvinnes cirka 100 milliarder tonn nye materialer rundt om i verden. En sirkulær økonomi forutsetter at disse materialene benyttes så lenge det er mulig, og kan benyttes som resurser for nye produkter, igjen og igjen. Til årets Circular Initiative, en arena hvor verdensledende industriselskaper møtes for å sammen bane vei for det sirkulære samfunnet, har bransjeledende Stena Recycling undersøkt forbrukernes innstilling til sirkulære materialer. Innsiktene fra forbrukerundersøkelsen, med 5000 respondenter fra Sverige, Norge, Finland, Danmark og Polen, samles i rapporten Circular Voice.

Årets Circular Initiative finner sted digitalt den 5. mai. Når bedriftsledere, eksperter og forskere nå samles for fjerde år på rad for å diskutere sirkularitet og omstilling, tar samtalen utgangspunkt i rapporten Circular Voice. Og her er det mye verdifull innsikt å hente for selskaper som vil satse sirkulært.

Forbrukernes innstilling er gjennomgående positiv, og forventningene til næringslivet er høye. Åtte av ti mener det er viktig eller svært viktig at produsenter bruker gjenvunnet materiale i sine produkter, noe som tilsvarer nesten 30 millioner forbrukere i de fem landene. Et kvalifisert flertall, nesten sju av ti, tror at produkter produsert av gjenvunnet materiale holder samme kvalitet som produkter produsert av helt nytt materiale. Den positive innstillingen ses tydelig i undersøkelsesresultatet:

– Påfallende mange av undersøkelsens deltagere er engasjerte i å støtte selskapenes bærekraftarbeid. I fritekstspørsmålene har mange tatt seg tid til å tipse om blant annet produktutvikling og produktmerking, for å vise hva de etterspør når det gjelder bærekraftige produkter. Dette engasjementet er en stor resurs for produserende foretak. De har mye å vinne på å dra nytte av kundenes ideer og interesse, sier Malin Baltzar, bærekraftsjef i Stena Recycling Sverige. 

Bak Circular Initiative står initiativtageren Stena Recycling sammen med aktører som Investor, ABB, Electrolux og Alfa Laval. Circular Initiative oppsto ut fra troen på at næringslivet kan gjøre mer for å bidra til det sirkulære samfunnet, øke resurseffektiviteten og skape mer bærekraftige verdikjeder. Et initiativ forbrukerne nok setter pris på. En av tre forbrukere mener nemlig det største ansvaret for å drive utviklingen mot en økt bruk av gjenvunne materialer i ulike produkter ligger hos næringslivet. Samtidig viser statistikk fra EU-kommisjonen at europeiske industrier i dag kun benytter 12 % gjenvunne materialer i produksjonen.

– Materialbruk har i stor grad blitt et strategisk viktig spørsmål for foretak. Det handler om å optimalisere resurshåndteringen i hele kjeden gjennom for eksempel design for gjenvinning og optimalisere materialflyten. Takket være omfattende investeringer har gjenvinning av materialer som jern og metall utviklet seg mye, og stadig flere materialer kan gjenvinnes i dag. Dermed får produsenter tilgang til sirkulære råvarer med riktige kvaliteter, noe som reduserer produktenes klimaavtrykk og er en nøkkel for at selskaper skal kunne tilby det som blir etterspurt i undersøkelsen, sier Mattias Rapaport, Product Area Manager Non-ferrous i Stena Recycling Sverige.

Våren 2021 ble 350 bedriftsrepresentanter på Stena Recyclings møtested «From waste to circular products» spurt om bruken av sirkulære råvarer. I den undersøkelsen oppga 16 % av selskapene at de benytter 50 % gjenvunne materialer i produksjonen av sine produkter, 36 % av selskapene svarte at de benytter mindre enn 50 % gjenvunne materialer, og 16 % oppga at de overhodet ikke benytter gjenvunne materialer. Fire av ti selskaper uttrykte likevel en ambisjon om å øke bruken av gjenvunne materialer. Påfallende mange beslutningstagere (32 %) hadde ingen kjennskap til om deres produkter inneholdt gjenvunne materialer. Beslutningstagerne ble også spurt om de har nødvendig kompetanse for å utvikle sirkulære produkter. Her svarte kun 25 % at de hadde riktig kompetanse. Ambisjonene finnes blant selskapene, men det trengs mer kompetanse.

Fem viktige nøkkelfaktorer for selskap som vil lokke de verdidrevne forbrukerne

Merk produktene tydelig

Åtte av ti forbrukere etterspør tydelig merking av produkter med gjenvunne materialer – for å veilede dem i sin kjøpsbeslutning. Når forbrukerne får liste opp de største hindrene for å kjøpe produkter laget av gjenvunne materialer, er det nettopp mangel på tydelighet som kommer på førsteplass. Nesten tre av ti respondenter oppgir at det største hinderet er vanskeligheter med å forstå hva som er laget av gjenvunne materialer. Det er noe produsentene bør ta på alvor ved utvikling av produkter og emballasje.

Produser gjenvinnbare produkter med lang levetid

77 % av forbrukerne mener det er viktig eller svært viktig at produkter er gjenvinnbare. De er også villige til å betale det samme (64 %) eller mer (22 %) for produkter som inneholder gjenvunne materialer og som kan gjenvinnes. Blant de som svarte, mener fire av ti at det bør være forbudt å produsere og selge produkter som ikke kan gjenvinnes. Det vurderes også høyt at produkter har lang levetid. Åtte av ti mener det er viktig eller svært viktig for kjøpsbeslutningen at et produkt har lang levetid, at det for eksempel er enkelt å reparere eller at deler kan gjenbrukes.

Ta stilling og vis hva dere står for

Undersøkelsen preges av en forventning til næringslivet. På spørsmål om hvem sitt ansvar det er å drive frem økt bruk av gjenvunne materialer, mener en av tre at det ligger hos næringslivet. Det kan koste å mislykkes med å møte forbrukernes forventninger. De siste årene har fire av ti forbrukere valgt bort produkter eller varemerker som ikke oppfyller deres bærekraftverdier.

Møt forbrukernes (høye) ambisjoner

Viljen til å tilpasse forbruket for å bidra til redusert klimapåvirkning er høy i alle landene som deltar i undersøkelsen. Seks av ti vil tilpasse forbruket til en klimasmart livsstil, og mer enn en femtedel av forbrukerne er villige til å betale mer for produkter som inneholder gjenvunne materialer og som kan gjenvinnes. Det må satses i alle bransjer for å møte den store interessen og utvide det bærekraftige tilbudet.

Våg å satse

Nesten åtte av ti forbrukere mener det er viktig eller svært viktig at produsenter bruker gjenvunnet materiale i sine produkter, noe som tilsvarer en gruppe på nesten 30 millioner i de fem landene som deltar i undersøkelsen. Samtidig mener tre av ti at det største hinderet for å kjøpe flere produkter av gjenvunnet materiale, er at utvalget er for lite. Men etterspørselen er der! Sju av ti forbrukere mener det er viktig eller svært viktig at det finnes et godt utvalg av produkter for en bærekraftig og klimasmart livsstil.

Forbrukerne har ordet

Her er noen av budskapene undersøkelsens 5000 respondenter vil formidle til det europeiske næringslivet.

«Slutt å blande materialer som gjør gjenvinningen vanskelig!»

«Merk produkter bedre og bli tydeligere i markedsføringen»

«Gjør det enkelt å finne bærekraftige produkter»

«Vi vil ha flere bærekraftige produkter – og det er deres jobb å gi oss dem.»

«Viktig å lage bærekraftige, solide produkter som reduserer overforbruket.»

«Gjør ting 100 % sirkulære, ikke bare 20 % eller 50 %.»

(Fritekstsvar, Circular Voice 2022)


Last ned rapporten her.

Circular Initiative 2022

For fjerde år på rad inviterer Stena Recycling til den internasjonale arenaen Circular Initiative. Her diskuterer representanter fra selskap som Electrolux, Alfa Laval, ABB og SEB med eksperter, forskere og bransjekollegaer spørsmål rundt sirkularitet og omstilling.

Meld deg på her

Les mer om Circular Initiative

 

Om undersøkelsen

Datainnsamlingen har blitt gjennomført i nettpanel. Målgruppen er forbrukere i alderen 18-65 år og eldre i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen. Resultatene er vektlagt på de demografiske variablene alder og kjønn per land for å få landsrepresentative resultater. Antall besvarende i undersøkelsen er på 5091 respondenter. Svarene har blitt brutt ned per marked. 1024 svarte på undersøkelsen i Sverige, 1017 i Norge, 1013 i Danmark, 1013 i Polen og 1024 i Finland.

Om Stena Recycling

Stena Recycling driver med gjenvinning på 160 anlegg i sju europeiske land: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland og Italia. Hvert år gjenvinnes seks millioner tonn avfall fra cirka 100 000 kunder i samfunnets ulike bransjer. Gjenvunnet materiale selges deretter som sirkulære kvalitetsråvarer på et globalt marked. Stena Recycling samarbeider i sirkulære partnerskap med kunder innenfor hele materialverdikjeden. Selskapets eksperter hjelper foretak med bærekraftige løsninger som støtter en sirkulær økonomi. Det skjer blant annet innen produktdesign, utdanning og utvikling av optimalisert prosess- og materialflyt som støtter foretaks overgang til klimanøytralitet og en sirkulær forretningsmodell.

For mer informasjon, kontakt

Carl Sebastian Johansson
CarlSebastian.Johansson@stenarecycling.com
+47 908 17 406

 

Del denne siden