Torbjørn Steensrud fra Stena Recycling AS er ny leder for «Fagforum farlig avfall»

2021-05-10

1280X400_FARLIGTAVFALL_TUNNA_CompQual80.jpg

Avfall Norge og NFFA har tidligere etablert et felles forum som arbeider med viktige forhold som farlig avfallsaktørene i Norge er berørt av. NFFAs rolle som ekspertorganisasjon innen fagfeltet blir benyttet, samtidig som Avfall Norges posisjon som drivkraft innen sirkulærøkonomi er en viktig ressurs.Fellesforumet har navnet Fagforum farlig avfall, forkortet FFA.

FFA utgjør et slagkraftig miljø som arbeider med utvalgte prosjekter og initiativ innen farlig avfallsområdet. Derved unngås «parallellprosesser» og organisasjonenes arbeid blir mer rasjonelt og effektivt – alt til farlig avfallsaktørenes beste. NFFA utgjør forumets sekretariat, og forumet ledes nå av Torbjørn Steensrud fra Stena Recycling AS.

Del denne siden