Copyright

Bruk av materiell fra nettsteder

Alt innhold på Stena Metalls nettsider er, så sant ikke annet angis, Stena Metall ABs opphavsrettslig beskyttede eiendom. Materiell som publiseres på Stena Metalls nettsider, kan lastes ned for personlig bruk bare under forutsetning av at alle meldinger om opphavsrett til materiellet ikke skilles fra materiellet. Materiellet skal ikke brukes til andre formål uten skriftlig tillatelse fra Stena Metall AB.

 

Varemerker og patenter

Alle varemerker, logotyper og servicemerker som vises på Stena Metalls nettsider, er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Stena Metall. Stena Metalls varemerker kan ikke brukes av noen andre selskaper uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Stena Metall AB. Ikke noe på nettstedet skal oppfattes som en tillatelse eller lisens til å bruke et varemerke eller en patentbeskyttet oppfinnelse som vises på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Stena Metall AB.

 

Lenker til andre nettsteder

Alle lenker og henvisninger til andre nettsteder vises på Stena Metalls nettsider bare i informasjonsøyemed. Stena Metall har ikke gransket disse andre nettstedene og har ikke ansvaret for riktigheten eller påliteligheten til innholdet på slike sider, og heller ikke for materiell som er opprettet eller publisert på disse nettstedene.

Mer informasjon om håndtering av personopplysninger, samtykke, registerutskrift m.m., finner du under Privacy information, som du kan lese når du har godkjent at cookies kan brukes på dette nettstedet.

Del denne siden

Privacy Information

For oss er det viktig at du føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en trygg og sikker måte, i henhold til (EU) 2016/679, GDPR/personvernforordningen.

Les mer