Privacy Information

For oss i Stena Metall-konsernet er tilliten fra kundene og samarbeidspartnerne våre en av våre største ressurser. For oss er det derfor viktig at du føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en trygg og sikker måte, i henhold til (EU) 2016/679, GDPR/personvernforordningen. Du kan lese mer om rettighetene dine nedenfor. Du kan også besøke tilsynsmyndighetens nettsted (datatilsynet.no), der du kan lese mer om rettighetene dine.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person som er i live. Typiske personopplysninger er personnummer, navn og adresse. Også fotografier av personer og IP-nummer kan klassifiseres som personopplysninger.

Et organisasjonsnummer er en personopplysning hvis det handler om et enkeltfirma. GDPR/personvernforordningen gjelder imidlertid ikke juridiske personer.

 

Hvem har ansvar for personopplysningene dine?

Stena Metall AB, org.nr. 556138-8371 med tilhørende datterselskap, er behandlingsansvarlig og har ansvar for at slik behandling skjer på en lovlig måte.

 

Når behandler vi personopplysningene dine?

Personopplysninger gis og innhentes før og i forbindelse med at en kunderelasjon innledes og en avtale inngås og/eller et oppdrag gis, eller i forbindelse med en kunderelasjon. Personopplysninger kan også komme til å bli behandlet ved kontakt med leverandører, samarbeidspartnere og øvrige interessenter.

Opplysningene behandles hovedsakelig av oss for inngåelse, administrasjon og oppfyllelse av inngåtte avtaler, samt for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven.

Vi samler inn og behandler personopplysninger når du benytter deg av vår support, besøker vårt nettsted eller et arrangement som vi står for, eller når du på annen måte har kontakt med oss.

 

Hvilke AV DINE personopplysninger behandler vi?

Personopplysningene vi samler inn og behandler om deg, er for eksempel:

 • Navn og identifikasjonsnummer, for eksempel personnummer, organisasjonsnummer eller nasjonal ID.
 • Kontaktopplysninger, for eksempel adresse, telefonnummer og e-post.
 • Kundenummer.
 • Betalingsopplysninger.
 • Opplysninger om innkjøpene dine.
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av Stena Metalls nettsted.
 • Informasjon om hvilke av våre varer eller tilbud du har vært interessert i, hvordan du bruker våre nyhetsbrev, og hvilke av arrangementene våre du har meldt deg på.

 

Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Vi behandler personopplysningene dine til forskjellige formål. Hovedsakelig behandler vi personopplysningene dine for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel gjennomføring av kjøp og fakturering og for å yte support.
 • Håndtere kundeforholdet og levere våre produkter og tjenester.
 • Muliggjøre generell kundepleie og kundeservice, for eksempel for å besvare spørsmål og rette opplysninger som er feil.
 • Gi informasjon og tilpasset markedsføring, per post, e-post, SMS samt telefon.
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nettet.
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel bokføringslover.

 

HVILKET LOVGRUNNLAG HAR VI FOR Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på et bredt juridisk grunnlag. Dette beskrives nærmere i dette avsnittet.

Vi behandler personopplysningene dine blant annet for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, for eksempel for å gjennomføre bestillinger og kjøp og for å kunne fakturere deg.

I visse tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle kravene i bokføringsloven. Vi lagrer imidlertid bare de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle denne rettslige forpliktelsen.

En del av den personopplysningsbehandlingen som vi utfører, baserer seg på en såkalt interesseavveining. Dette gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger basert på en interesseavveining og utfører ingen behandling som utgjør profilering basert på en interesseavveining.

Til slutt kan vi komme til å behandle personopplysningene dine basert på ditt uttrykkelige samtykke. Dette samtykket kan tilbakekalles av deg.  For å tilbakekalle et samtykke kontakter du oss via de kontaktopplysningene du finner på denne siden.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Personopplysningene lagres bare så lenge det foreligger et behov for å lagre dem for å kunne oppfylle de formålene som opplysningene er samlet inn for, i henhold til denne Privacy information. Vi kan komme til å lagre opplysningene lengre hvis det er nødvendig for å følge lovpålagte krav, eller for å ivareta våre rettslige interesser.

 

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Vi kan komme til å utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel til Stenas konsernselskaper og andre samarbeidspartnere samt leverandører. Vi kan også komme til å utlevere opplysningene dine til selskaper som leverer tjenester for adresseoppdateringer, for å sikre at vi har de riktige adresseopplysningene til deg.

Personopplysninger kan videre komme til å bli utlevert av oss hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovpålagte krav fra myndigheter, for å ivareta våre rettslige interesser, eller for å oppdage og forebygge sikkerhets- eller tekniske problemer.

Vi kan komme til å overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS, hvis en av Stena Metalls leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Dersom personopplysninger skal sendes utenfor EU/EØS, skal en slik overføring skje i henhold til gjeldende datavernlover, og det krever at mottaker i det aktuelle landet utenfor EU/EES opprettholder et adekvat databeskyttelsesnivå eller at det fins annen beskyttelse som innebærer at overføringen er lovlig.

Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjepart hvis vi ikke har ditt samtykke til det.

 

Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til oss. Vi har derfor iverksatt de sikkerhetstiltakene som behøves, både tekniske og organisatoriske, for å beskytte personopplysningene dine og ellers sikre at behandlingen skjer i henhold til gjeldende lov.

 

Dine rettigheter

Stena Metall er ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldende lover og regler.

På anmodning fra deg eller på eget initiativ kommer vi til å rette, avidentifisere, slette eller supplere opplysninger som det blir oppdaget feil i, eller som er ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å be om:

 1. Tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å be om en registerutskrift over den behandlingen som vi gjennomfører med hensyn til personopplysningene dine. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. Du har rett til å få en registerutskrift fra oss om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er gitt eller skal gis. I registerutskriften skal det opplyses om hvor opplysningene er hentet fra, hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, og du har rett til å få vite forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt perioden det antas at opplysningene skal lagres i, eller hvilke kriterier som brukes til å fastsette denne perioden. I registerutskriften skal det også opplyses om de øvrige rettighetene dine, som angis i dette punktet.
 2. Rettelse av personopplysningene dine. På anmodning fra deg kommer vi så raskt som mulig til å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
 3. Sletting av personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å be om at personopplysningene dine skal fjernes hvis de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid finnes blant annet lovpålagte krav om at vi ikke kan slette personopplysningene dine umiddelbart, for eksempel i bokførings- og skattelovgivning. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som skjer for andre formål enn å følge lovgivningen.
 4. Begrensning av behandling. Det innebærer at personopplysningene dine merkes slik at de bare kan behandles til visse begrensede formål.

Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer en rett til, under visse forutsetninger, å få hentet ut og overført personopplysningene dine i et strukturert, generelt benyttet og maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig.

Du har rett til å innvende mot den behandlingen av personopplysninger som blir utført, basert på en interesseavveining. Hvis du innvender mot slik behandling, fortsetter vi behandlingen bare hvis det foreligger berettigede årsaker til behandlingen som veier tyngre enn interessene dine.

Hvis du ikke vil at vi skal behandle personopplysningene dine for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg en slik behandling ved å sende en e-post til privacy(at)stenametall.com eller eventuelt kontakte oss via opplysningene du finner nederst på denne siden. Når vi har mottatt din innvending, slutter vi å behandle personopplysningene til slikt markedsføringsformål.

Du har rett til å klage til tilsynsmyndighetene angående behandling av personopplysningene dine.

 

KAMERAOVERVÅKING

Stena Metall-konsernet benytter seg av kameraovervåking. Du kan lese mer om det her.

 

Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler cookies her.

 

Endring av integritetspolicy

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne informasjonsteksten ved behov. Den siste versjonen av vår Privacy information skal imidlertid alltid være tilgjengelig på vår hjemmeside.

 

Denne informasjonen gjelder f.o.m. 13.09.2021.

Del denne siden