Informasjon om registerutskrift

I henhold til artikkel 15 i GDPR/personvernforordningen har du rett til kostnadsfritt å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg innen Stena Metall-konsernet. Som hovedregel er det bare den som ønsker en registerutskrift som selv må kontakte oss for å be om det. Registerutskriften mottas som hovedregel innen en måned, men kan under visse forutsetninger forlenges til to måneder. Den som ber om en registerutskrift, blir varslet ved en eventuell forlengelse.

For å forsikre oss om at vi gir opplysningene til riktig person, ber vi om en kopi av et ID-dokument i forbindelse med innsending av søknaden til oss. Dette for å redusere faren for at personopplysningene dine havner i feil hender. Vi anbefaler at du sender oss kopien av ID-dokumentet ditt på en egnet og sikker måte. Stena Metall kan for eksempel ikke ta ansvaret hvis du sender sensitiv informasjon fra din private e-post til oss. Registerutskriften sendes deretter som hovedregel til adressen som er registrert i folkeregisteret.

Anmodningen din om registerutskrift blir sendt direkte til Privacy Responsible - privacy(at)stenarecycling.no eller dennes erstatter ved fravær. Anmodningen blir ikke overlevert til tredjepart eller tredjeland.

Vi kommer til å lagre anmodningen din om registerutskrift i ett år, og deretter blir anmodningen destruert i sin helhet. Vi lagrer dokumentet for å kunne kontrollere at anmodningen ikke er ubegrunnet eller urimelig, i henhold til artikkel 12 i GDPR/personvernforordningen. Umiddelbart etter at søknaden din er kontrollert, blir kopien av ID-dokument ditt destruert. Destruering av disse dokumentene kommer til å skje på en sikker måte.

Du kan lese mer om registerutskrift, de øvrige rettighetene dine og om hvordan vi i Stena Metall behandler personopplysningene dine, i vår Privacy information. I denne informasjonen finner du også våre kontaktopplysninger.

 

INSTRUKSJON ANMODNING OM REGISTERUTSKRIFT

Vær oppmerksom på at hovedregelen er at den som ønsker en registerutskrift, selv må kontakte oss og be om det. Du finner søknadsskjema nedenfor. Fyll ut søknaden, skriv den ut og send den eller lever den personlig til:
 
Privacy Responsible
Dokkveien 8
3920 Porsgrunn
Norway

SØKNAD ANMODNING OM REGISTERUTSKRIFT (PDF)

 

Har du spørsmål angående registerutskrift? Kontakt i så fall vår Privacy Responsible - privacy(at)stenarecycling.no

Del denne siden

Privacy Information

For oss er det viktig at du føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en trygg og sikker måte, i henhold til (EU) 2016/679, GDPR/personvernforordningen.

Les mer