Avfallshjelpen

avfallshjelpen_1280x400_CompQual80.jpg

Har du utfordringer med farlig avfall, deponifraksjoner eller andre ”vanskelige avfallstyper” i din bedrift ? Nå kan du få hjelp av Stenas mobile eksperter i Avfallshjelpen. Avfallshjelpen er et komplett, mobilt kontor der vi kjører ut til deg og din bedrift. Her hjelper vi dere med avfallsutfordringene dere har, og våre eksperter utfører blant annet merking, emballering, deklarering, klargjør forsendelsesdokumenter, utfører prøvetaking, rådgivning og mye annet.

INVENTERING AV AVFALL OG SORTERING

Vårt personale kommer ut til din virksomhet og identifiserer, sorterer, klassifiserer, emballerer, merker og transporterer avfallet til behandling. Det kreves ofte kjemiske kunnskaper og kunnskaper om ADR for transport av farlig gods for å identifisere og ta hånd om farlig avfall. Våre medarbeidere får kontinuerlig opplæring og har lang erfaring med å håndtere ulike typer farlig avfall.

Vi har også ulike typer emballasje som er tilpasset og godkjent for lagring og transport av alle typer avfall. Vi tar også hånd om alle transportdokumenter som kreves.

 

LABORATORIEANALYSER AV AVFALL OG SORTERING

 Stenas personale kan sortere de fleste typer avfall uten laboratorieanalyse. Visse avfallstyper (for eksempel transformatorolje som kan inneholde PCB) kan kreve analyser. Vi tar hånd om prøvetaking og alle typer analyser. Prøvene kan tas på stedet hos kunden. Avfallet hentes først etter at resultatet av analysen foreligger. Avfallet kan også mellomlagres hos Stena frem til analysesvaret foreligger.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.