Sikker håndtering av fortrolig materiale

Høyere krav til sikkerhet og informasjonsvern stiller høyere krav til håndtering av sensitivt materiale. Vi hjelper deg med å samle inn og destruere konfidensielt materiale på en sikker og trygg måte. Vi tar også hånd om destruering av digital informasjon, om du har dette behovet.

ABONNEMENT ELLER VED BEHOV

For deg som har et kontinuerlig behov for makulering av konfidensielle dokumenter, tilbyr vi abonnement for en fast månedsavgift. Da får du én eller flere låsbare beholdere for konfidensielt materiale som vi kommer og tømmer i planlagte intervaller som passer for deg. Alternativet er at vi kommer til deg når du for eksempel trenger å rydde i arkivet. Da pakker du - eller vi - det konfidensielle materialet i papirsekker eller esker. I begge tilfeller destrueres alt materialet på stedet.

 

  • Del denne siden