Mobil askesortering

Begravd avfallsløsningstjenester

Mobile sorteringsanlegg tar hånd om restprodukter, for eksempel aske og forurenset jord. Gjennom sortering kan en stor del av materialet gjenvinnes, og ofte også skape en økonomisk verdi.

TOTALANSVAR

Det mobile grunnutstyret omfatter et prosessanlegg for sortering og lastemaskiner for håndtering av inn- og utgående fraksjoner. Vår kunnskap om restprodukter og avfallshåndtering er grunnlaget for tjenesten og gjør det mulig å optimere verdien av det som sorteres ut.

FLYTTBAR OG FLEKSIBEL

Utstyret er flyttbart og separerer jern- og metalldeler fra aske, jord, glass, tre og plast med mer. Separatoren kan blant annet brukes på forbrenningsanlegg, stålverk, støperier, deponier og på gjenvinningsanlegg. Den kan også brukes til sortering av forurenset jord i forbindelse med anleggsarbeid.

HØYERE GJENVINNINGSGRAD

Stena er ansvarlig for sorteringsprosessen, og vi kan hjelpe til med konsesjonssøknader. 

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.