Norsk Bildemontering Verdal

Skjermbilde 2023-03-07 kl. 09.50.34.png

Har du bilvrak? Hos Norsk Bildemontering på Verdal samler vi inn, foredler og gjenvinner kasserte kjøretøy, og vi tilbyr et stort utvalg av containere og annen emballasje for effektiv håndtering av miljøsanerte kjøretøy, batterier, drivstoff, oljefilter m.v.

BILVRAK EGNER SEG FOR GJENVINNING

Bilvrak egner seg veldig godt til gjenvinning. Et kassert kjøretøy består av mange ulike avfallstyper, og må miljøsaneres før videre maskinell bearbeiding. 

En slik miljøsanering inkluderer blant annet utsortering av:

• Dekk og farlig avfall slik som: batteri, olje, oljefilter, kjølevæske, spylevæske m.v. 

Et miljøsanert bilvrak bearbeides videre ved fragmenteringsanlegget vårt i Skien. Her blir bilvrakene fragmentert slik at jernet, metallene og avfallet blir skilt fra hverandre.Den utsorterte jernkvaliteten blir klargjort for viderelevering til nedstrømskundene våre, eksempelvis til Celsa Steel Service AS i Mo i Rana.

Blandende metaller og avfall blir blant annet bearbeidet videre ved Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, Sverige.

Gjennom våre avanserte prosesser gjenvinner vi mer enn 95% av det kasserte kjøretøyet. Vi oppfyller dermed kravene som stilles til gjenvinning av biler fastsatt av Miljødirektoratet.  

Fra oss får smelteverkene kvalitetssikrede råvarer til fremstilling av nye produkter som så får et nytt liv i kretsløpet. All håndtering skjer på våre miljøgodkjente og sertifiserte anlegg.

Stena Recycling sørger for at du får god avsetning på alt vi henter hos deg, og vi har veletablerte kanaler for videresalg av råvarer på verdensmarkedet. 

I tillegg har Stena Recycling innsamlingsnettverk og gjenvinningsanlegg for høy- energibatterier fra elektriske kjøretøy. 

Har du spørsmål til hvordan vi kan hjelpe deg med gjenvinning av biler, kontakt våre spesialister under: 

Besøksadresse:

Kometvegen 6, 7652 Verdal, Norge

Kontaktperson:

Torgrim Aalmo, daglig leder Norsk Bildemontering Verdal: +47 913 10 188

Frank Jakobsen, administrasjon Norsk Bildemontering Verdal: +47 932 31 584

Del denne siden