Riving

Bærekraftig avfallsløsning

Stena Recycling tilbyr helhetsansvar for rivingsarbeid og tar hånd om avfallet på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

HELHETSANSVAR FOR RIVING

I tillegg til totalansvar ved rivingsarbeid kan vi også hjelpe til med miljøkartlegging, rivingsplaner og godkjenninger fra myndigheter som kreves for å gjennomføre arbeidet. Under rivingsprosjekter arbeider vårt eget personale sammen med vårt nettverk av underentreprenører.

LANG ERFARING MED RIVING

Med vår lange erfaring innen avfallshåndtering og detaljerte kunnskap om verdien til ulike typer avfall kan vi sikre lønnsom håndtering av alle typer rivingsavfall og optimere gjenvinningsgraden. Vi kan påta oss oppdrag til faste priser. Vi kan også tilby åpen rapportering av timer og avfallsmengder mot avregning for å redusere usikkerhet og oppnå en bedre totalpris. I samarbeid med våre kunder kan vi også sanere og selge utrangert prosessutstyr.

SANERING I FORBINDELSE MED RIVINGSTJENESTER

Som en del av rivingstjenestene utfører vi også miljøkartlegging og sanering der vi identifiserer og tar hånd om farlig avfall. Vi tilbyr suge- og spyletjenester og kan rengjøre og frese forurensede overflater på bygninger og utstyr. Vi har lang erfaring med asbest, PCB og andre byggematerialer som krever spesiell håndtering. Hvis det trengs sanering av forurenset jord, tilbyr vi tjenester som løser oppgaven.

 

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.