RENGJØRING AV OLJEUTSKILLER OG FETTUTSKILLER

avfallsløsning i Norge

Med spesialbygde kjøretøy tømmer vi tankene, fettutskiller og oljeutskiller samt beholderne dine for avfall som slam, vann og olje – og gjenvinner alt på en sikker og miljøvennlig måte. Vi spyler dessuten gjennom alle beholdere og rørledninger og planlegger regelmessige oppdrag i samråd med deg for å minimere risikoen for tidkrevende og kostbare driftsstopp i bedriften din.

SPYLE- OG SUGETJENESTER FOR OLJEUTSKILLER OG FETTUTSKILLER 

  • slamtømming
  • høytrykksspyling med vann med kapasitet opptil 400 min / 500 bar
  • varmtvannsspyling i opptil 80 ºC
  • tørrsuging
  • tømming av vaskerenner, fettutskiller og oljeutskiller
  • tørrlegging og vannrensing ved grunnarbeid
  • suging av fett fra næringsmiddelindustrien (varmtvannsspyling av ledninger)
  • TV-kontroll av ledninger
  • samarbeid med redningstjenester ved større oversvømmelser osv.
  • inspeksjon og rengjøring av cisterner

 


Kontakt din nærmeste Stena-filial for mer informasjon og bestilling.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.