Bilgjenvinning

Bilgjenvinning | Stena Recycling

Stena Recycling er i dag ledende i Sverige når det gjelder bilgjenvinning og tilbyr løsninger for alle typer kjøretøyer og kjøretøyrelaterte restprodukter/avfallstyper. Med nesten 50 års bransjeerfaring vet vi hvordan man skreddersyr effektive og lønnsomme helhetsløsninger for bildemonterere.

Sammen med SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, driver Stena Recycling Bilretur, som er et nasjonalt nettverk med gratis mottak for innsamling og gjenvinning av utrangerte biler i Sverige. Målsettingen er at det skal være enkelt å finne nærmeste bilgjenvinning, og at du skal kunne være sikker på at bilen tas hånd om på en miljøvennlig måte. Les mer på bilretur.se.

EFFEKTIVE GJENVINNINGSLØSNINGER

Med spesialkompetanse, spesialkjøretøyer og egne anlegg kan vi ta hånd om det farlige avfallet som finnes i bilen din, f.eks. spillolje, glykol, oljefilter, løsemidler, airbager og elbilbatterier på best mulig måte. Vi ordner også med alle dokumentene og emballasjen som kreves for transport av farlig avfall.

Sammen utfører vi en behovsanalyse og utarbeider forslag til kostnadseffektive løsninger som sparer både tid og arbeid. Vi hjelper også gjerne til med opplæring i miljøkunnskap og lover og regler som gjelder for virksomheten. Vi tar hånd om alt avfall fra bedriften din, uansett om det er skrot, farlig avfall eller annet avfall. Vi gjør det på en sikker måte og behandler avfallet ved våre egne spesialutstyrte anlegg.

På Stenas fragmenteringsanlegg i Sverige gjenvinnes over 100 000 biler hvert år. Vi har filialer og anlegg over hele Sverige og prøver å gjøre alt så enkelt og trygt som mulig for deg. Du får én kontaktperson for alle typer avfall og bedre oversikt over gjenvinningsarbeidet.

HVA ER PRISEN PÅ SKRAPKAROSSERIER?

Daglig håndterer vi mye forskjellig materiale over hele landet. Prisen påvirkes av materialets kvalitet og transportavstanden. Ta kontakt med din nærmeste Stena-filial, så hjelper vi deg gjerne med prisopplysninger.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.