Detaljhandel

Retaljhandel avfallsløsninger | Stena Recycling

Vi vet at du som jobber i butikker og varehus, håndterer store mengder emballasje hver dag. Med vår helhetsløsning, Stena Solutions, får du en meget effektiv og lønnsom håndtering av alt avfallet ditt. Vi henter og gjenvinner alt av bølgepapp, mykplast, brennbart, elektronikk og annet avfall, slik at du kan bruke mer tid og energi på virksomheten din.

EFFEKTIV AVFALLSHÅNDTERING

Når det gjelder detaljhandelen, så har vi lang erfaring og mye materialkunnskap fra både små butikker og store varehus. Dessuten kan du alltid regne med å få god avsetning på bølgepappavfallet.

I Stena satser vi tid og ressurser på kontinuerlig å forbedre våre gjenvinningsløsninger og tilpasse dem til våre kunders behov. Vi vil gjøre avfallshåndteringen din så effektiv som mulig.  La oss derfor ta hånd om avfallet ditt, slik at du kan konsentrere deg om bedriftens kjernevirksomhet i stedet.

Vi er der du er, og Stena Solutions gjør alt avfallsarbeid enkelt og trygt for deg. Du får én kontaktperson for alle typer avfall, bedre oversikt og samlet statistikk over gjenvinningsarbeidet.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.