Frisør

I frisørsalonger er det flere produkter og avfall som kan være en risiko for både frisøren og miljøet. Stena Recycling er et landsdekkende gjenvinningsselskap for avfall fra alle bransjer, også frisørbransjen. Vi tilbyr komplette løsninger for farlig avfall.

1280x400_frisor_compqual80_NO_CompQual80.jpg

Stena Recycling og Loreal jobber sammen med frisørene for en bærekraftig håndtering av salongenes avfall. Vi hjelper deg med å sortere riktig og etterleve lovverket på en enkel og sikker måte.

DU ER EN VIKTIG DEL AV VÅRT BÆREKRAFTARBEID

Å sortere avfallet fra din frisørsalong medfører et ansvar. Det forventes at du legger riktig avfall i riktig emballasje. Når materialer/produkter havner feil, forringes kvaliteten på gjenvinningen. Hva betyr det egentlig? Dette kan for eksempel bety at materialet omklassifiseres fra et resirkulerbart materiale til for eksempel brennbart, noe som betyr høyere avfallskostnader og lavere fortjeneste for miljøet. Du kan også gjøre en forskjell for helse og miljø allerede når du kjøper ulike produkter. Det gjør du ved å velge mer miljøvennlige alternativer, stille krav til leverandøren, sjekke merking og innhold og ikke minst emballasje som kastes og blir til avfall.

TILBUD

Vi har utarbeidet et tilbud til deg som frisør for henting av ditt farlige avfall. Du bestiller henting når det passer deg og betaler kun for henting og ingen løpende månedlige gebyrer. Vi hjelper deg med innrapportering av registrerte opplysninger om ditt farlige avfall til avfallsregisteret hos Miljødirektoratet, i henhold til gjeldende lover og krav.

Klikk her  for priser og mer informasjon om hvordan du blir kunde

SORTERING AV AVFALL

Frisørprodukter inneholder mange ulike kjemiske stoffer og noen av disse stoffene er helse- og miljøskadelige. Samlenavnet for dette avfallet er farlig avfall, som betyr at det på kort eller lang sikt forårsaker skade på mennesker, dyr eller økosystemer dersom det ikke deponeres på riktig måte. Gjennom kunnskap og gode valg kan risikoen for skadevirkninger reduseres.

For å hjelpe deg med å sortere bedre har du sorteringsveiledningen for frisører hvor du kan se hvilke materialer som skal sorteres og hvordan de skal håndteres. Resultatet er at mindre av avfallet går til deponi eller forbrenning og mer går til miljøriktig gjenvinning. Utslippet av karbondioksid er betydelig lavere når vi lager nye produkter av resirkulert materiale enn når vi bruker nytt jomfruelig materiale.

REGISTRERINGSPLIKT AV FARLIG AVFALL

Alle virksomheter har et eget ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. De viktigste bestemmelsene for farlig avfall står i Avfallsforskriften kapittel 11. Alt farlig avfall over 1 kg skal leveres minst en gang i året til godkjent avfallsmottak. Avfallsprodusenter og mottakere plikter å deklarere farlig avfall. Grunnen til dette er at myndighetene skal ha oversikt over hvor mye farlig avfall det er, hvor det har sin opprinnelse og hvem som tar hånd om det. Vi har et tilbud til deg som frisør hvor vi henter ditt farlige avfall, transporterer og håndterer det riktig og håndterer rapporteringen for deg slik at du kan være trygg og sikker på at det gjøres i henhold til gjeldende lover og krav. Klikk på "les mer" i den blå boksen under og du kommer direkte til tilbudet.

 

Del denne siden