Helsesektoren

På sykehus oppstår det avfall som i de gale hendene kan være en risiko for sykehusets ansatte, miljøet og samfunnet ellers. Kanyler, avfall fra operasjoner osv. må ganske enkelt håndteres på riktig måte.

KOMPLETTE LØSNINGER

Stena Recycling er heldekkende når det gjelder den sensitive avfallshåndteringen innen helsesektoren. Vi tilbyr komplette løsninger for så vel klinisk avfall (risikoavfall) og farlig avfall som vanlig avfall. Stena har også forskjellige konsepter for håndtering av smittefarlig, flytende legemiddelavfall, biologisk avfall og stikkende/skjærende materialer. Vi er også vant til å håndtere fortrolig materiale.

Vår kunnskap og erfaring fra helsesektoren kommer fra både små helsesentre og store sykehus. Et godt eksempel på en innovativ løsning er strekkodeløsningen vår, som gir full oversikt og sporbarhet i avfallsstrømmene. Med disse opplysningene kan du utvikle avfallshåndteringen på hvert nivå og fordele kostnadene på en mer rettferdig måte.

Ved å tilby opplæring og håndbøker bidrar vi til at du håndterer avfallet på en sikrere og mer effektiv måte, slik at ressurser frigjøres til selve sykehusarbeidet.

  • Del denne siden