Helsevesenets miljøpakke

Helsevesenets miljøpakke | Stena Recycling

Helsevesenets miljøpakke er en avfallstjeneste for mindre helseinstitusjoner som forenkler den interne håndteringen av farlig avfall og sikrer at restproduktene håndteres og transporteres i henhold til gjeldende lover og regler. Pakken omfatter også henting og håndtering av avfallet.

Helsevesenets miljøpakke inneholder praktisk og UN-godkjent emballasje til:

  • smittefarlig avfall
  • skjærende/stikkende avfall
  • legemiddelavfall

BESTILLING AV PAKKE OG HENTING AV AVFALLET

Bestilling og henting av Helsevesenets miljøpakke gjøres via

 

Del denne siden