Kassert røntgenfilm

kassert røntgenfilm | Stena Recycling

Sitter du på et gammelt arkiv med røntgenbilder som medfører unødige utgifter til husleie og personale? Da kan vi hjelpe deg.

GAMLE RØNTGENBILDER GIR VERDIFULLE ARKIVER

Den langt fremskredne digitaliseringen for fremkalling av røntgenbilder innen helsesektoren gjør at de gamle røntgenarkivene blir mer og mer uaktuelle. Sølvprisene dekker kostnader som oppstår i forbindelse med gjenvinning og destruksjon av filmen, og det er en god grunn til å ta en skikkelig opprydding i røntgenarkivet.

ENKELT Å SKILLE FILM OG KONVOLUTT

Røntgenfilm som ligger i konvolutt, har akkurat nå en sølvverdi som allerede ved levering dekker kostnadene for foredling av sølvet og plasten. Nå kan vi separere filmen fra konvolutten i prosessen, noe som betyr at dere slipper å tømme konvolutten selv. Lever alt til oss, så ordner vi resten. Vi kan også hjelpe til med å legge filmen i transportesker ved behov.

STØRSTE KONFIDENSIALITET

Når filmen fremdeles ligger i konvolutten, kreves den største konfidensialitet i forbindelse med utsorteringen, slik at ingen navn eller eventuelle journaler havner i feil hender. Vi har over 40 års erfaring med håndtering og gjenvinning av avfall fra røntgenvirksomhet. All håndtering skjer med svært høye krav til en miljøvennlig gjenvinning og destruksjon samt full konfidensialitet gjennom hele prosessen. 
Ta kontakt med din nærmeste filial, så hjelper vi deg med å bli kvitt det gamle arkivet. Vi bidrar gjerne med råd og anvisninger i forbindelse med utsorteringen.

Del denne siden