Kommunal virksomhet

avfallshåndtering løsninger  | Stena Recycling

Uansett hvilken kommunal organisasjon du jobber i – skole, omsorgssektor eller forvaltning – så har vi løsninger for å ta hånd om og gjenvinne alt avfall. Stena henter og gjenvinner alle typer jern- og metallskrot, farlig avfall, returpapir, tre, elektronikk og plast på en sikker og miljømessig optimal måte. For de ansatte som trenger det, tilbyr vi miljøkurs, sikkerhetsrådgivning og opplæring om farlig avfall og farlig gods.

LØSNINGER SOM OPTIMERER DIN KOMMUNES VIRKSOMHET

Ved hjelp av vår kunnskap om hvordan en kommunes interne logistikk fungerer, og ved å arbeide i nærheten av hver virksomhet tilbyr vi løsninger som sparer både tid, arbeid og penger. Vi sørger for at du får god avsetning på alt vi henter hos deg, ettersom vi har veletablerte kanaler for videresalg av råvarer. Vi tilbyr også en rekke entreprenørtjenester, f.eks. full drift av gjenvinningsstasjoner. Eller så kan vi ta hånd om materialer på din kommunes egne anlegg, f.eks. returtre, som vi knuser og gjør til flis for levering til kraftvarmeverk.

For å redusere miljøbelastningen tilbyr vi jernbanetransport med egne tog.

Målet med vår helhetsløsning Stena Solutions er å gjøre hele din avfallshåndtering så enkel og trygg som mulig. Du får én kontaktperson for alle typer avfall, bedre oversikt og samlet statistikk over gjenvinningsarbeidet.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.