GJENVINNING INNEN KRAFT OG ENERGI

kraft- og energiløsninger

Når du skal håndtere kasserte oljekabler, transformatorer med PCB-olje eller kom-plekse kondensatorer – velg en ekspert innen gjenvinning med mangeårig erfaring innen feltet kraft og energi (kraftforsyning). Av oss får du en helhetsløsning, uansett om det dreier seg om kabel fra mindre virksomheter eller store kraftrivingsprosjekt.

GJENVINNING AV AVFALL FRA KRAFT- OG ENERGIBRANSJEN

Foruten at vi vet hvordan du på best mulig måte bør gjenvinne komplekst materiale og annet avfall fra kraft og energibransjen (kraft og energi), får du også hjelp med alle tillatelser og kontakt med myndigheter når det gjelder f.eks. PCB-holdig avfall (PCB-avfall). Vi vet hvordan du kan løse dine utfordringer, og du får praktisk hjelp til å gjøre det.

Vi sørger alltid for at du gjenvinner slikt materiale med best mulig totaløkonomi. Uansett om du er elinstallatør eller prosjektleder i et stort kraftselskap, finner vi en optimal løsning for deg og ditt selskap. Sammen skreddersyr vi et opplegg som kombinerer lønnsomhet, effektivitet, sikkerhet og miljønytte. 

HÅNDTERING AV PCB-AVFALL OG UTSTYR (PCB-avfall)

Vi har egne, unike anlegg for utrangerte transformatorer, kondensatorer, kabler og annet elteknisk utstyr, inklusive olje uansett innhold av giftig PCB.  Vi tilbyr også prøvetakningsutstyr for testing og analyse av olje som kan være PCB-kontaminert.

MIlJØRAPPORT

Alt materiale miljøsaneres og gjenvinnes sikkert, effektivt og med god avsetning for metaller og kabel. Du får hjelp til å øke gjenvinningsgraden og ha god kontroll på hele prosessen. Vår effektive kundeportal blir din beste hjelper når det gjelder avfallsstatistikk og miljørapporter.

KRAFTRIVING ELLER SELGE KABELAVFALL?

Våre ekesperter tar hånd om såvel små som store oppdrag – alt fra store kraftrivingsoppdrag til gjenvinning av kabel fra små virksomheter. Du finner oss på 16 plasser i landet, og gjennom vårt nettverk av filialer og produksjonsanlegg får du samme profesjonelle hjelp i avfallsspørsmål uansett hvor du befinner deg. Du får en kontakt for alle typer av avfall, og vi forsøker hele tiden å gjøre det så enkelt og trygt som mulig for deg. Vi er kvalifisert i TransQ (Sellihca).

SMART AVFALLSHÅNDTERING SKAPER VERDIER

  • Vi hjelper deg med å ha god kontroll på hele kjeden.
  • Vi sørger for en kostnadseffektiv, sikker og holdbar gjenvinningsprosess.
    Du skal hele tiden ha god kontroll og oversikt også over avfallsøkonomien.
  • Stena er en seriøs partner med egne anlegg. Vi kan være en del av din risikohåndtering og løse de problem som oppstår i forbindelse med kompleks gjenvinning og myndighetskontakter.
  • Vi har en meget god markedposisjon med anlegg og erfarent personell, med egne team som enkelt og fleksibelt kan løse dine utfordringer.
  • Vi garanterer korrekt håndtering, både ovenfor deg som kunde såvel som myndigheter.
  • Vi kjenner krav til sporbarhet, og vi forstår hvordan man kan gjøre holdbar forretning.
Del denne siden

Kontakt kundeservice for mer informasjon

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.