HÅNDTERING AV SMITTEFARLIG AVFALL

smittefarlig avfall

På sykehus oppstår det smittefarlig avfall som i de gale hendene kan være en risiko for sykehusets ansatte, miljøet og samfunnet ellers. Kanyler, avfall fra operasjoner osv. må ganske enkelt håndteres på en korrekt måte.

KOMPLETTE LØSNINGER FOR HÅNDTERING AV SMITTEFARLIG AVFALL

Stena Recycling tilbyr komplette tjenester når det gjelder den sensitive avfallshåndteringen innen helsesektoren. Vi har gode løsninger for så vel klinisk avfall (risikoavfall) og farlig avfall som vanlig avfall. Stena har også forskjellige konsepter for håndtering av smittefarlig avfall, biologisk avfall og stikkende/skjærende materialer. Vi er i tillegg vant med å utføre sortering av smittefarlig avfall.

Vår kunnskap og erfaring fra helsesektoren kommer fra både små helsesentre og store sykehus. Et godt eksempel på en innovativ løsning er strekkodeløsningen vår, som gir full oversikt og sporbarhet i avfallsstrømmene. Med disse opplysningene kan du utvikle avfallshåndteringen på hvert nivå og fordele kostnadene på en mer rettferdig måte.

Ved å tilby opplæring og håndbøker bidrar vi til at du håndterer smittefarlig avfall på en sikrere og mer effektiv måte, slik at større ressurser frigjøres til selve sykehusarbeidet.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.