Tannhelsetjenesten

Avfallshåndtering av helsetjenester | Stena Recycling

Stena Recycling tilbyr markedsledende avfallsløsninger for tannhelsetjenesten. Stena Solutions er konseptet vårt for å effektivisere din avfallshåndtering. Vi tilbyr også håndtering av de ulike avfallstypene i tannhelsetjenesten: farlig avfall, for eksempel røntgenkjemikalier, amalgam, blyfolie, film, hardplast og stikkende/skjærende avfall.

TAR HÅND OM ALT AVFALL

Vi tar selvfølgelig også hånd om alt annet avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer. Det kan dreie seg om små kjemikalier, tonerkassetter, batterier, lysrør, lyspærer, returpapir og fortrolige dokumenter. Stena Solutions omfatter praktisk oppsamlingsemballasje som er godkjent og merket for transport. Vi utfører driftssaneringer og sluttsanering når praksisen skal stenges. Vi har også servicepersonale som har fått opplæring som sikkerhetsrådgivere og kan gi kvalifisert service på stedet.

Stena Recycling tilbyr innovative helhetsløsninger, stor kompetanse og god materialkunnskap. Det innebærer at vi gir deg en sterk avfallsøkonomi og miljøvennlig håndtering av avfallet ditt. Vi har anlegg over hele Sverige og er med andre ord der du er. Du får én kontaktperson for alle typer avfall, bedre oversikt og samlet statistikk over gjenvinningsarbeidet.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.