Håndtering av farlig avfall

Håndtering av farlig avfall | Stena Recycling

Vi lærer opp alle i bedriften din som på ett eller annet vis jobber med farlig avfall. Alt fra miljøansvarlige og administrativt personale til de som klassifiserer og håndterer avfallet. Opplæringen vår dekker alt på dette området. Den kan tilpasses etter forutsetningene og behovene i nettopp din bedrift.

INNHOLDET I OPPLÆRINGEN

  • aktuell og kommende lovgivning
  • klassifisering iht. Miljöbalken
  • praktisk håndtering
  • transportdokumentasjon
  • koblingen mellom farlig avfall og farlig gods

Opplæringen tar cirka fire timer.

  • Del denne siden