Håndtering av farlig gods

Håndtering av farlig gods | Stena Recycling

Opplæringen dekker all håndtering av farlig gods og passer for alle i bedriften din. Både de som tar seg av administrasjon for farlig gods, og de som klassifiserer, merker og pakker godset. Innholdet i opplæringen er utformet slik at alle medarbeidere etterpå oppfyller kravene iht. ADR 1.3.

INNHOLDET I OPPLÆRINGEN

  • generelt om farlig gods
  • aktuell og kommende lovgivning
  • klassifisering iht. Miljöbalken
  • krav til emballasje
  • merking og etikettering
  • transportdokumentasjon
  • samlasting og utstyr
  • unntak og begrensninger

                     Opplæringen tar seks til åtte timer.   

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.