MILJØUNDERVISNING

Miljøundervisning

Miljøopplæringen vår kan tilpasses etter forutsetninger og behov i din bedrift. Miljøundervisning er for alle, uansett om de jobber på kontoret eller i produksjonen. Den gir et helhetsbilde av hvorfor bærekraftig utvikling er viktig å ta i betraktning, hvorfor vi bør gjenvinne, og den inspirerer deltakere til å ta miljøbevisste valg i arbeidet sitt.

INNHOLDET I OPPLÆRINGEN – MILJØUNDERVISNING

  • historikk om bærekraftig utvikling
  • globale miljøaspekter og menneskets påvirkning
  • lover og forskrifter
  • sirkulær økonomi og andre tiltaksinitiativer
  • hva som skjer med avfallet etter at Stena Recycling har tatt hånd om det
  • klimagevinst med gjenvinning
  • inspirasjon til forandringsarbeid

Opplæringen tar cirka to timer.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.