RESSURSHÅNDTERING OG BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

bærekraftig ressurshåndtering | Stena Recycling

Å arbeide i henhold til lean og kontinuerlig forbedring og bærekraftige løsninger i produksjonen er en selvfølge for de fleste bedrifter. Det bør være like opplagt å bruke lean i avfallshåndtering. Med tjenesten Stena Resource Management hjelper vi deg med å finne forbedringer og dermed optimalisere ressursene med en sirkulær økonomi - fra produksjon til gjenvinning.

OPTIMALISERING AV RESSURSENE MED BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG SIRKULÆR ØKONOMI

Vi ser på virksomheten din som en helhet og følger materialet fra innkjøp til produksjonsspill. Deretter kan besparelser og forbedringer identifiseres i for eksempel følgende områder:

SLIK IMPLEMENTERER VI BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG SIRKULÆR ØKONOMI

Sammen med deg prioriterer vi hvilke områder som bør være i fokus og som kan forbedres med bærekraftige løsninger. Et team blir satt sammen med lokale kontakter, spesialister og prosjektledere. En grunnleggende oversikt er det første trinnet i prosessen som for eksempel er basert på å velge analyse, intervjuer og casestudier. Vi lager forslag til handlinger og fungerer som partner i gjennomføring og oppfølging av sirkulær økonomi.

Del denne siden

VIL DU VITE MER?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.