Bærekraftig ressurshåndtering

Å arbeide i henhold til lean og kontinuerlig forbedring i produksjonen er en selvfølge for de fleste bedrifter. Det bør være like opplagt å bruke lean i avfallshåndtering. Med tjenesten Stena Resource Management hjelper vi deg med å finne forbedringer og dermed optimalisere ressursene - fra produksjon til gjenvinning.

OPTIMALISERE RESSURSENE

Vi ser på virksomheten din som en helhet og følger materialet fra innkjøp til produksjonsspill. Deretter kan besparelser og forbedringer identifiseres i for eksempel følgende områder:

  • Transporter
  • Avfallsredusering
  • Internlogistikk
  • Utstyr til avfallet
  • Oppgradering av materiale

HVORDAN GJØR VI DET?

Sammen med deg prioriterer vi hvilke områder som bør være i fokus og som kan forbedres. Et team blir satt sammen med lokale kontakter, spesialister og prosjektledere. En grunnleggende oversikt er det første trinnet i prosessen som for eksempel er basert på å velge analyse, intervjuer og casestudier. Vi lager forslag til handlinger og fungerer som partner i gjennomføring og oppfølging.

  • Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.