Deklarering av farlig avfall

Deklarering av farlig avfall | Stena Recycling

Miljødirektoratet innførte fra 1.mai 2016 et nytt digitalt system for deklarering av farlig- og radioaktivt avfall. Dette betyr at det ikke lenger er mulig å deklarere på papir.

Det nye digitale systemet for deklarering av farlig avfall, gir deg som avfallsprodusent ulike muligheter. Du kan enten deklarere avfallet ditt selv, eller du kan gi ansvaret til avfallsmottaket. Ved å gi Stena Recycling fullmakt, deklarerer vi ditt farlige avfall, fyller ut og sender inn til myndighetene i henhold til reglene.

 

Hvordan deklarere farlig avfall selv?

Gi Stena Recycling fullmakt

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.