HÅNDTERING AV FARLIG GODS

farlig gods

Vi hjelper deg slik at du følger lovene og reglene som gjelder for transport av farlig gods i Norge, og kan drive en sikker virksomhet med en så effektiv avfallshåndtering som mulig. Du slipper dermed å bruke verdifull tid på å sette deg inn i alle regelverk og kan i stedet fokusere på din kjernevirksomhet.

VÅRE TJENESTER OG HÅNDTERING AV FARLIG GODS

  • gi råd om transport av farlig gods
  • kontrollere at det farlige godset transporteres etter gjeldende lover
  • utarbeide årsrapporter om transport av farlig gods i bedriften
  • lære opp personale som håndterer farlig gods
  • kontinuerlig fungere som sikkerhetsrådgiver (til en fast pris)
Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.