Gi Stena Recycling fullmakt

Deklarering av farlig avfall | Stena Recycling

Ønsker virksomheten å delegere arbeidet med deklarering av farlige avfall til Stena Recycling, logger administrator seg inn i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no, og velger første fanearket «Sluttbruker», og gjør følgende:

  • Legger til sluttbruker, må være en ansatt ved virksomheten.
  • Sluttbruker mottar en mail automatisk og må deretter aktivere brukerprofilen sin.

Deretter kan administrator opprette en fullmakt ved å velge fanearket "Fullmakter", og gjør følgende:

  • Trykk på knappen "opprett fullmakt".
  • Finn riktig avfallsmottak.
  • Velg kontaktperson (samme som sluttbruker).

Avfallsmottaket må godkjenne fullmakten før den trer i kraft. Når fullmakten er godkjent, kontakter du kundeservice for å gjøre bestilling.

 

Hvordan deklarere farlig avfall selv?

Del denne siden