Hvordan deklarere farlig avfall selv?

Deklarering av farlig avfall | Stena Recycling

Før du kan ta i bruk avfallsdeklarering.no, må rollene være tildelt riktig. Dette utføres i Altinn av administrerende direktør/daglig leder som utnevnes som administrator for Avfallsdeklarering.no.

Administrator logger inn i Altinn og gjør følgende:

  • Velg «Profil, roller og rettigheter» i toppmenyen.
  • Velg riktig virksomhet i nedtrekksmenyen.
  • Klikk deretter på «Andre med rettigheter til virksomheten» og «legg til ny person eller virksomhet».
  • Administrator identifiseres ved å fylle inn «fødselsnummer» og «etternavn» klikk deretter på «neste».
  • I neste vindu velg «har disse rollene» og deretter «legg til ny rolle».
  • Klikk på rollen «Energi, miljø og klima» og deretter «ferdig».

Nå har administrator fått riktig rolle i Altinn, og vedkommende kan logge inn i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no, for å opprette en bedriftsprofil. Dette er opplysninger om bedriften, som administrator har ansvar for å registrere og vedlikeholde. 

Dersom administrator skal deklarere avfallet selv, må vedkommende være opprettet som en sluttbruker også. Sluttbruker er den/de som skal deklarere avfallet. Administrator kan også delegere rollen videre til egnet person(er) som vil motta en mail med forklaring på hva som må gjøres videre for å aktivere brukeren sin.

 

Gi Stena Recycling fullmakt

Del denne siden