Optimert avfallshåndtering

Optimert avfallshåndtering | Stena Recycling

Med vår omfattende kunnskap om forskjellige bransjer, materialer og hvordan gjenvinningsflytene fungerer, kan vi komme med skreddersydde forslag til hvordan du kan optimere avfallshåndteringen din. Det gir deg mer effektiv håndtering, bedre avfallsøkonomi og økt sikkerhet i bedriften.

EKSEMPEL PÅ OPTIMERING

  • inventering av avfallstyper og hvordan all håndtering kan samordnes
  • vurdering og rapportering av avsetningsmuligheter for avfall
  • forslag til beholdere, merking av beholdere, hvordan gjenvinningsstasjoner kan være plassert, og passende tømmeintervaller
  • forslag til investering i utstyr på stedet (f.eks. komprimatorer)
  • kloke logistikk- og transportløsninger
  • komme med forslag til hvordan forekomsten av bestemte avfallsfraksjoner kan forhindres
  • sammenligning av gjenvinningsløsninger med selskaper i samme bransje
  • utrede behov for sikkerhetsrådgiver
  • forslag til opplæring av medarbeidere på alle nivåer
  • oversikt over lover og regler som påvirker bedriftens avfallshåndtering
Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.