Sikkerhetsrådgivning farlig gods

Vi hjelper deg slik at du følger lovene og reglene som gjelder for farlig gods, og kan drive en sikker virksomhet med en så effektiv avfallshåndtering som mulig. Du slipper dermed å bruke verdifull tid på å sette deg inn i alle regelverk og kan i stedet fokusere på din kjernevirksomhet.

VÅRE TJENESTER

  • gi råd om transport av farlig gods
  • kontrollere at det farlige godset transporteres etter gjeldende lover
  • utarbeide årsrapporter om bedriftens transport av farlig gods
  • lære opp personale som håndterer farlig gods
  • kontinuerlig fungere som sikkerhetsrådgiver (til en fast pris)
  • Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.