Sortering og klassifisering av farlig avfall

sortering og klassifisering av farlig avfall

Stena Recyclings sorterings- og klassifiseringstjeneste hjelper deg med kompliserte restprodukter og rådgivning om hvordan man håndterer og emballerer farlig avfall på riktig måte.

INVENTERING AV AVFALL OG SORTERING

Vårt personale kommer ut til din virksomhet og identifiserer, sorterer, klassifiserer, emballerer, merker og transporterer avfallet til behandling. Det kreves ofte kjemiske kunnskaper og kunnskaper om ADR for transport av farlig gods for å identifisere og ta hånd om farlig avfall. Våre medarbeidere får kontinuerlig opplæring og har lang erfaring med å håndtere ulike typer farlig avfall.

Vi har også ulike typer emballasje som er tilpasset og godkjent for lagring og transport av alle typer avfall. Vi tar også hånd om alle transportdokumenter som kreves.

LABORATORIEANALYSER AV AVFALL OG SORTERING

Stenas personale kan sortere de fleste typer avfall uten laboratorieanalyse. Visse avfallstyper (for eksempel transformatorolje som kan inneholde PCB) kan kreve analyser. Vi tar hånd om prøvetaking og alle typer analyser. Prøvene kan tas på stedet hos kunden. Avfallet hentes først etter at resultatet av analysen foreligger. Avfallet kan også mellomlagres hos Stena frem til analysesvaret foreligger.

HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL I AVFALLSORTERINGSSELSKAP

Avfallet som hentes, behandles i egne anlegg eller hos samarbeidspartnere – alle med nødvendige godkjenninger for sin virksomhet.

I egen regi kan vi behandle bl.a. spillolje, oljeemulsjoner, oljeholdig vann, maling og løsemiddelrester. Vi hjelper dere med den komplette håndteringen av farlig avfall gjennom et godt samarbeid med anlegg som er spesialisert på håndtering av bestemte restprodukter. Vi arbeider kun med anlegg som har godkjenning for sin virksomhet. I hvert enkelt oppdrag prøver vi å finne logistikkløsninger som er økonomisk bærekraftige for din virksomhet.

Vi hjelper dere med håndtering av farlig avfall uansett om det gjelder små eller store volumer, og vi gir dere komplett statistikk etter fullført oppdrag.

Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.