Fra skrotpioner til gjenvinningspartner

vår historie | Stena Recycling

I november 1939 startet 23 år gamle Sten Allan Olsson bedriften Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter. Fra et lite kontor i Gøteborg handlet han med jern- og metallskrot, tøyfiller og rågummi. Det som andre mente bare var skrap, så han som en mulighet til å tjene penger. Denne ånden lever hos oss i dag også.

FØRSTE SKROTFILIAL FOR BEARBEIDING AV MATERIALE

Virksomheten utviklet seg gradvis. I 1946 ble det første skipet kjøpt, og ni år senere åpnet den første filialen i området Tingstad på Hisingen i Gøteborg for å øke innsamlingen av skrot og for å kunne bearbeide det. Der drives det fremdeles virksomhet i dag.

STENA RECYCLING OPPRETTES

I 1972 ble virksomheten delt i to selskaper: Stena Metall og Stena Line. Gjennom de neste tiårene vokste virksomheten kraftig, blant annet gjennom oppkjøp av selskaper. I 1999 ble Gotthard Nilsson-gruppen kjøpt opp, noe som fordoblet virksomheten på det svenske markedet. Åtte år senere fusjonerte fire selskaper til ett – Stena Recycling AB. Gjennom å kombinere bredde med spesialkompetanse har vi siden den gang drevet utviklingen av nyskapende gjenvinningsløsninger for metall, jern, plast, papir, farlig avfall – og andre materialer.

LOKALT FORANKRET INTERNASJONAL AKTØR

Mye har skjedd siden 1939, men mye er også likt. Vi har i dag et stort og stadig voksende utvalg av gjenvinningstjenester. Samtidig eies vi fremdeles av familien Olsson, har basen vår i Gøteborg, og måten vi gjør forretninger på, preges fremdeles av den entreprenørånden og forretningskompetansen som Sten A Olsson arbeidet med for drøyt 70 år siden.

Del denne siden