Kultur

Våre kultur | Stena Recycling

Vår bedriftskultur er preget av stor innovasjonskraft, nysgjerrighet og ambisjon om å drive utviklingen i bransjen. Vi er aldri helt tilfredse og slapper ikke av, men jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som dekker dagens og fremtidens forventede behov.

ENGASJEMENT OG SAMARBEID

Vi tror på handlekraften hos hver enkelt medarbeider. Hos oss oppmuntres alle, uansett hvilke arbeidsoppgaver de har, til å ta egne initiativer og sammen med deg komme frem til hvordan nettopp din bedrifts gjenvinningsløsning skal se ut. Vi tror også på styrken ved samarbeid. Gjennom å samarbeide kan man ta både store og små skritt fremover og tøye grensene for hva som er mulig innen gjenvinning. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og skape nye verdier.

SLIK ER DET Å JOBBE MED OSS

Hvordan vi er og opptrer, gjennomsyres av våre tre kjerneverdier:

Enkelt

  • nære og tilgjengelige
  • utvikler løsninger etter dine behov
  • ubyråkratiske med korte beslutningsveier

Trygt

  • langsiktige partnerskap
  • sikre, ressurseffektive og bærekraftige løsninger
  • erfaring og spesialkompetanse

Utviklende

  • skaper verdi gjennom innovasjon, miljønytte og kompetanseutvikling
  • proaktive med å skape nye løsninger
  • nytenking og stadige forbedringer i fokus
Del denne siden