Sikkerhet

Sikkerhet | Stena Recycling

Vi prioriterer sikkerhet. Vi driver et kontinuerlig og langsiktig arbeid for å oppnå en så høy sikkerhet som mulig både på våre egne anlegg og i din materialhåndtering.

ALLES OPPTREDEN HAR NOE Å SI FOR SIKKERHETEN

Håndteringen av tre millioner tonn ressurser og farlig avfall hvert år stiller høye krav til sikkerheten – både på våre egne anlegg og ute hos kundene våre. Håndtering av risikoer på best mulig måte er også en sentral del av tilbudet vårt.

En ulykke skjer ikke, den forårsakes. Det betyr at alle ulykker kan forhindres gjennom risikoanalyse, preventive tiltak og gjennom at hver enkelt medarbeider opptrer på en risikobevisst og sikker måte i enhver situasjon. Dette er utgangspunktet for vår visjon når det kommer til sikkerhet; «et Stena Recycling uten ulykker». Dette ligger til grunn for vårt systematiske sikkerhetsarbeid.

KUNNSKAP GIR BEDRE AVFALLSHÅNDTERING

I våre løsninger tilbyr vi en rekke tjenester som bidrar til økt sikkerhet hos kundene. Med sikkerhetsrådgivning, opplæring i håndtering av farlig gods og farlig avfall, miljøopplæring og annen rådgivning bidrar vi til kundenes sikkerhetsarbeid.

Del denne siden