OPTIMERTE TRANSPORTER

Smarte transportløsninger | Stena Recycling

Smarte transportløsninger er en viktig del av en avfallshåndtering som påvirker arbeidsplassen og miljøet så lite som mulig.

Ofte kan det handle om skreddersydde løsninger for avfallstransporter både innen virksomheten og videre til foredling på et annet sted. Optimering av transportene kan ofte bidra til store besparelser, og vi utreder dette for dere.

Stena Recycling tilbyr et unikt transportnett og bruker anerkjente transportører. Det gjør det mulig å utvikle en løsning som passer for akkurat dere, uansett om dere driver virksomhet på ett eller mange steder og er spredd geografisk.
En god kildesortering og bruk av riktige beholdere og containere danner også et grunnlag for smart transport. Dette hjelper vi dere gjerne med!

Med optimerte transporter sørger vi for at dine avfallsressurser ikke blir liggende hos dere lenger enn nødvendig, uten å fire på effektiviteten.

Del denne siden