Null avfall og null utslipp innen 2030

1280x400_page_Haugesund_CompQual80.jpg

Det er Telia Norge sitt mål, og Stena Recycling er samarbeidspartneren som skal hjelpe dem å nå målet. Telia Norge er et ledende og innovativt teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi over hele landet.

Digitaliseringen i samfunnet skjer i et enormt tempo. Det er ikke så veldig lenge siden 4G ble lansert som en revolusjonerende nyhet, og nå bygger Telia et landsdekkende 5G-nett som gjør det mulig å drive smartere, mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og bedrifter.

– Vi skal være først ute med et landsdekkende 5G-nett i 2023, sier Lars Guthe, logistikk koordinator i Telia Norge AS. Det innebærer at vi i perioden 2019–2024 skal modernisere og oppgradere 8000 basestasjoner, noe som betyr store mengder avfall som skal håndteres på en forsvarlig og skikkelig måte. Vi er glade for at vi har Stena Recycling med på laget, for dette er et omfattende prosjekt som krever kompetanse og innsikt på alle nivåer i sorteringskjeden.

Samarbeider for å nå helt til topps

Ca. 50 % av det vi mottar fra basestasjonene er EE-avfall, sier Torkell Sørensen, KAM EE-avfall hos Stena Recycling. – En basestasjon består av radioutstyr, elektronikk, antenner og kabler, samt strømforsyning, batterier til back-up og diverse kjøleutstyr. Selve radioutstyret sendes til England for delvis gjenbruk, mens resten av EE-avfallet, samt trevirke og jern kommer til oss. Alt av metaller gjenvinnes 100 %. Telia har en sterk drivkraft for å nå ambisjonene om null utslipp og null avfall innen 2030. Selskapet er miljøsertifisert, og ble klimanøytrale i 2020. Og med det nye 5G, som er basert på digital teknologi, anslår man å redusere de globale utslippene med 15 % innen år 2030.

Stena Recycling synes det er inspirerende å jobbe sammen med selskaper som selv er opptatt av å finne nye og innovative løsninger for å nå en enda høyere gjenvinningsgrad. – Det nederste nivået i gjenvinningspyramiden er deponi. Det utvikles stadig nye metoder for å gjenvinne mer og mer, så nå jobber vi for å nå helt til toppen i pyramiden, som er avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning, avslutter Sørensen.

Del denne siden

LA OSS SKAPE VERDIER SAMMEN.

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.