Nordic Steel – Vi spiller hverandre gode

1280x400_page_nordic-steel_CompQual80.jpg

Nordic Steel og Stena Recycling har sammen utviklet et skreddersydd sorteringssystem for de mange ulike stålfraksjonene Nordic Steel håndterer i sin produksjon. Selskapet er en komplett leverandør av mekanisk produksjon innenfor avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje, og leverer til kunder i alle bransjer.

Stena Recycling sine containere er plassert rundt i produksjonslokalene, slik at alt av rester og overskudd løpende legges på riktig plass. Dermed er skrapstålet ferdig sortert når Stena Recycling henter det, kjører det til pressing på anlegget, og sender det videre til omsmelting. Nordic Steel kjøper tilbake gjenvunnet stål fra smelteverkene, som går til produksjon av nye konstruksjoner. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

I 2019 ble det gjenvunnet ca 491 millioner tonn stålskrap på verdensbasis, mens produksjonen av nytt stål var på hele 1.473 millioner tonn. Det vil si at gjenvunnet råvare utgjør 32 % på verdensbasis. I EU er andelen høyere enn øvrige verden, med 55 %.

sterkt miljøfokus og gode verdier

Brukt stål er fullgodt materiale på lik linje som nytt stål. - Man slipper ut langt mindre CO2 ved å smelte om brukt stål, enn ved å produsere helt nytt stål, sier Kjersti Sandvik Bernt, ansvarlig for kommunikasjon og bærekraft i Nordic Steel. For oss er det en selvfølge å bruke så mye gjenvunnet stål som mulig, dette ønsker vi også å få kundene våre til å bli med på. Samarbeidet vi har med Stena Recycling, og måten vi jobber sammen på, gjør at vi spiller hverandre gode og sikrer god og effektiv prosess.

For Stena Recycling er Nordic Steel en drømmepartner. – De er ambisiøs, har sterkt miljøfokus og gode verdier. Selskapet ble dessuten kåret til Årets Miljøfyrtårn i 2021, og det ligger strenge krav til grunn for å vinne den kåringen. sier Øyvind Sandve, salg- og markedssjef hos Stena Recycling Region Rogaland. Vi legger mye ressurser i å levere rent sortert skrapstål til smelteverkene. Det er særdeles viktig for neste ledd i gjenvinningskretsen for å sikre at resirkulert stål skal ha like god kvalitet som nytt.

kunnskap, vilje og evne til å bidra til bærekraftig produksjon

Både private og offentlige kunder ønsker å ta bærekraftige valg, sier Børre Lobekk, konsernsjef i Nordic Steel Group. – Vi hjelper våre kunder til lavest mulig CO2-utslipp i sine prosjekter og til å ta de beste bærekraftige valgene. Stål og betong, olje og gass innebærer store utslipp på verdensbasis. Samtidig er dette råstoff vi vil ha behov for i fremtiden. Da må vi sørge for at vi gjør alt vi kan for at utslippene blir minst mulig og at håndtering blir så miljøvennlig som mulig, nettopp på disse områdene vil bidragene vi gjør faktisk bety veldig mye. Vi har kunnskap, vilje og evne til å bidra til bærekraftig produksjon. Og det er viktig for oss å samarbeide med de som er mest fremtidsrettet på bærekraft, fortsetter Børre Lobekk. - Stena er ledende på sortering og dokumenterer at de sorterer 99 % av alt de henter av stål. De kan vise til høy måloppnåelse og har meget godt omdømme!

Del denne siden

LA OSS SKAPE VERDIER SAMMEN.

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.