PAPIRAVFALL OG GJENVINNING AV PAPIR

gjenvinning papir

Vi tilbyr kostnadseffektive gjenvinningsløsninger for alle typer papir tilpasset dine behov og lokaler. Med lang erfaring og stor kunnskap innenfor gjennvinning av papir garanterer vi at returpapiret utnyttes effektivt og på en miljøvennlig måte. Vår ekspertise garanterer at papirets verdi som råvare ivaretas på beste måte for å gi deg en best mulig økonomisk løsning for papiravfall.

KOSTNADSEFFEKTIV GJENVINNING AV PAPIR

Sammen ser vi på hvilke papirkvaliteter dere har i virksomheten, og kommer med et skreddersydd forslag som gjør sortering av papiravfall og håndtering så enkelt og effektivt som mulig for personalet. Rutinene tilpasses de forutsetningene dere har, og det er alltid én og samme kontaktperson for alle spørsmål og bestillinger.

SENSITIVE DOKUMENTER

Vi tilbyr sikker innsamling og destruksjon av sensitivt materiale. Med vår dokumentmakulering destruerer vi dine konfidensielle dokumenter.

DETTE GJØR VI MED PAPIRAVFALL

  • samler inn
  • transporterer til returpapiranlegg
  • sorterer, kvalitetskontrollerer og pakker
  • leverer til papirfabrikker

FAKTA OM PAPIR OG PAPIRAVFALL

  • Mer enn 80 prosent av alt brukt papir i Norge gjenvinnes.
  • Energiforbruket er rundt 50 prosent lavere når gjenvinning av papir brukes som råvare sammenlignet med jomfruelig råvare, noe som gir store miljøgevinster.
  • Hvert tonn med returpapir tilsvarer 14 trær og kan gjenvinnes 6-7 ganger før fibrene er ødelagt.
  • Gjenvunnet papir brukes mest til produksjon av bølgepapp, emballasjekartong, avispapir og hygienepapir, men nesten alle papirprodukter kan lages av gjenvunnet papir med godt resultat.
Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.