GJENVINNING AV PLAST

Gjenvinning plast

Plast er et materiale som brukes mye og egner seg godt til gjenvinning. I en virksomhet kan plastavfall oppstå på flere forskjellige måter, men i hovedsak er det oftest brukt emballasje eller produksjonsavfall. Vi tar hånd om begge fraksjonene og tilbyr en enkel og kostnadseffektiv håndtering. Den innsamlede plasten går til anleggene våre, der vi sorterer, kvalitetssikrer og pakker plastråvaren for levering videre til plastindustrien. Der kan den brukes til fremstilling av ny plast og nye produkter.

SKREDDERSYDDE INNSAMLINGSLØSNINGER – GJENVINNING AV PLAST

Stena Recycling tilbyr tilpassede innsamlingsløsninger for best mulig gjenvinning av plast basert på dine forutsetninger og ønsker. Ulike plastkvaliteter krever ulike typer innsamlingsutstyr og håndtering for å bli gjenvunnet på best mulig måte. Både myk- og hardplast kan komprimeres for å optimere transport og dermed oppnå en god transportøkonomi. Vi tilbyr utstyr for dette etter ønske..

GJENVINNING AV PLAST

Stort sett alle plastkvaliteter kan materialgjenvinnes, og kan i teorien resirkuleres et ubegrenset antall ganger. I praksis, på grunn av urenheter og fukt, regner man med at plast gjenvinnes inntil ti ganger. Dette innebærer selvsagt en stor miljønytte. De få kvalitetene som ikke kan materialgjenvinnes, går i hovedsak til forbrenningsanlegg med energigjenvinning.

Gjenvinning av plast brukes blant annet til:

  • søppelsekker
  • plastkasser og kurver
  • støyskjerm
  • blomsterpotter
  • hagemøbler
Del denne siden

VISSTE DU?

1 kilo plastgjenvinning bidrar til å redusere karbondioksidutslippet med 2 kilo i forhold til om du brukte ny råvare. 2 kilo karbondioksidutslipp tilsvarer den miljøpåvirkningen som kommer av å bruke strøm og støvsuge i 34 timer!

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.